Czesław Kiszczak nie żyje

W czwartek, 5 listopada w Warszawie zmarł Czesław Kiszczak – generał broni, były premier, współodpowiedzialny za wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Miał 90 lat.
Fot. youtube.com Czesław Kiszczak był m.in. generałem broni i posłem.

Kiszczak urodził się w 1925 roku, w Roczynach koło Andrychowa. Skończył Centralną Szkołę Partyjną PPR. Został skierowany do działającego w strefie kontrwywiadu wojskowego Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. W latach 1946–1947 jako pracownik Polskiej Misji Wojskowej w Londynie zajmował się rozpracowywaniem środowiska żołnierzy Władysława Andersa. W 1957 rozpoczął służbę wojskową w następcy GZI MON – Wojskowej Służbie Wewnętrznej. 10 lat później został zastępcą szefa WSW gen. Teodora Kufla. Ukończył kurs operacyjno-strategiczny w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR.

W 1972 roku został Szefem Zarządu II Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego. Od 1979 roku był szefem Wojskowej Służby Wewnętrznej. Dwa lata później przeszedł do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na stanowisko ministra. Był bliskim współpracownikiem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Członek WRON, brał udział w organizowaniu stanu wojennego w PRL.

Od 31 lipca 1981 roku do 6 lipca 1990 roku pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych, a 2 do 24 sierpnia 1989 roku był premierem rządu. Poseł IX kadencji Sejmu PRL, szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP, szef Wojskowej Służby Wewnętrznej.

Był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). Był również gospodarzem i uczestnikiem rozmów w Magdalence i prac Okrągłego Stołu.

Był świadkiem i oskarżonym w wielu procesach sądowych. W 1996 roku wyrokiem uniewinniającym zakończył się pierwszy proces gen. Kiszczaka. Był on oskarżony o napisanie szyfrogramu umożliwiającego MO użycie broni wobec strajkujących. W drugim procesie, który zakończył się w 2004 roku Czesław Kiszczak został wyrokiem sądu uznany za winnego przyczynienia się do śmierci górników z kopalni Wujek i Manifest Lipcowy w grudniu 1981 roku. Sąd skazał generała na 4 lata więzienia (w wyniku amnestii złagodzono karę do 2 lat i zawieszono jej wykonanie). Sąd apelacyjny nakazał powtórzyć proces. Trzeci proces generała rozpoczął się w 2006 roku. W lutym 2007 roku miał zapaść wyrok, jednak oskarżony nie uczestniczył w procesie z powodu choroby. W lipcu 2008 roku sąd uznał, że były minister spraw wewnętrznych Czesław Kiszczak ponosi „winę nieumyślną” za przyczynienie się do śmierci górników z kopalni „Wujek” i umorzył sprawę. W lutym 2010 rozpoczął się czwarty proces Czesława Kiszczaka oskarżonego o przyczynienie się do śmierci dziewięciu górników z kopalni „Wujek”. Rok później warszawski Sąd Okręgowy uniewinnił generała.

12 stycznia 2012 Sąd Okręgowy w Warszawie w procesie dotyczącym stanu wojennego uznał winę Czesława Kiszczaka z tytułu członkostwa w związku przestępczym o charakterze zbrojnym, wymierzając mu karę 4 lat pozbawienia wolności. Złagodził ją jednak na podstawie amnestii z 1989 roku o połowę (do 2 lat) oraz warunkowo zawiesił z uwagi na wiek i stan zdrowia oskarżonego, na okres 5 lat.

5 czerwca 2013 roku Sąd Apelacyjny zawiesił proces z powodu stanu zdrowia oskarżonego. W lipcu 2014 roku Sąd Apelacyjny uznał, że generał Czesław Kiszczak może uczestniczyć w procesach sądowych. 15 czerwca 2015 roku apelacja została oddalona, a wyrok stał się prawomocny.

Kiszczak był odznaczony m.in. Orderem Budowniczych Polski Ludowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem za zasługi dla obronności kraju, Orderem Wojny Ojczyźnianej I stopnia i innymi.

Zmarł w wieku 90 lat.

Facebooktwitterredditpinterest