Jakie inwestycje w Łomiankach w 2016 roku?

Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej, skateparku i boiska oraz modernizacja dróg – to tylko część inwestycji, jakie w tym roku mają zamiar zrealizować władze Łomianek. Pieniądze zostaną też przeznaczone na monitoring i uliczne oświetlenie.
Fot. lomianki.pl Rada Miejska w Łomiankach zadecydowała, że w tym roku na inwestycje zostanie przeznaczona kwota w wysokości około 30 proc. całego budżetu.

Uchwałę budżetową na ten rok Rada Miejska w Łomiankach podjęła pod koniec grudnia. Zdaniem władz, realizacja zatwierdzonego budżetu pozwoli na dalszy rozwój miasta i gminy. Po stronie dochodów zapisano nieco ponad 106,6 mln zł, natomiast wydatki pochłoną ponad 115,8 mln. zł. Deficyt w wysokości prawie 9,2 mln zł zostanie sfinansowany z emisji obligacji gminnych oraz wolnych środków.

Radni zadecydowali, że na wydatki inwestycyjne zostanie przeznaczona kwota w wysokości około 30 proc. całego budżetu. – To świadczy o zrównoważonym układzie budżetowym. Obecny projekt budżetu jest rozwojowy – powiedział burmistrz Łomianek Tomasz Dąbrowski.

Na wydatki inwestycyjne zostanie przeznaczona kwota w wysokości nieco ponad 34,6 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami burmistrza, najważniejszymi zadaniami do realizacji, będzie budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej (9 mln zł), rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim (3,3 mln zł) i budowa przedszkola w Dziekanowie Leśnym (5 mln zł).

Mieszkańcy mogą spodziewać się również m.in. kontynuacji programu odbudowy ulic po robotach wodno-kanalizacyjnych (tzw. przebudowa dróg w kwartałach ulic). W planach jest budowa Al. Chopina, ul. Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza oraz przebudowa ul. Długiej, Pogodnej, Paderewskiego, Kasztanowej. Na oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono kwotę w wysokości 1,13 mln zł. Nowe latarnie pojawią się m.in. w Al. Chopina, na ul. Jeziornej i Kmicica na odcinku od Włościańskiej do ul. Skrzetuskiego. Na budowę monitoringu wizyjnego zapisano kwotę w wysokości nieco ponad 351,6 tys. zł. 330 tys. zł pochłonie budowa skateparku przy ICDS, a budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej – 1,22 mln zł. W planach jest też modernizacja istniejących placów zabaw i punktów rekreacyjno-sportowych.

Ponadto, podczas grudniowej sesji, podjęto uchwały dotyczące m.in. Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Łomianki na lata 2016-2024 oraz udzielenia pomocy finansowej dla powiatu warszawskiego zachodniego na budowę ronda u zbiegu ul. Wiślanej, Dolnej i Zachodniej oraz na wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania ul. Rolniczej i Wiejskiej.

Facebooktwitterredditpinterest