Pierwsza Dama z wizytą w ośrodku w Laskach

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Pierwsza Dama poznała m.in. metody nauczania niewidomych uczniów, biorąc udział w lekcji rysunku oraz czytania i pisania metodą brajla.
Fot. Grzegorz Jakubowski/KPRP. Pierwsza Dama poznała metody nauczania niewidomych uczniów.

Agata Kornhauser-Duda rozpoczęła wizytę od spotkania z przedszkolakami i uczniami szkoły podstawowej. Najmłodszym wychowankom czytała Misia Uszatka autorstwa Czesława Janczarskiego. Podczas spotkania z wychowawcami żona Prezydenta RP zapoznała się z działalnością Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Miała też okazję do spotkania z rodzicami dzieci biorących udział w zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju.

Dalsza część wizyty poświęcona była nauczaniu starszych dzieci oraz wspieraniu rozwoju ich talentów. Pierwsza Dama odwiedziła uczniów biorących udział w zajęciach w pracowniach – tkactwa, ceramiki oraz wysłuchała koncertu w wykonaniu uzdolnionych muzycznie wychowanków. Młodzież ponadgimnazjalna zaprosiła Agatę Kornhauser-Dudę do udziału w zajęciach z informatyki i języka niemieckiego oraz zaprezentowała zajęcia masażu.

Wychowankowie pokazali Pierwszej Damie, jak komunikują się za pomocą najnowszych urządzeń elektronicznych. Spotkanie zaowocowało wpisem żony prezydenta do księgi pamiątkowej w technice brajla.

Spełniło się marzenie jednego z wychowanków ośrodka – Piotra, o którym on sam opowiedział Agacie Kornhauser-Dudzie podczas wizyty uczniów z Lasek w Pałacu Prezydenckim. Pierwsza Dama zaprosiła chłopca do wspólnej przejażdżki samochodem, którym na co dzień podróżuje.

Na zakończenie wizyty, Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Kaplicę Matki Bożej Anielskiej i spotkała się z przedstawicielkami Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, które opiekują się ośrodkiem w Laskach.

Facebooktwitterredditpinterest