Rok koszmaru pasażerów

Modernizacja podmiejskiej linii kolejowej jest nie do uniknięcia. Inwestor, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A we współpracy z przewoźnikami i samorządami jest coraz bliżej wyboru koncepcji przebudowy.
Fot. mazowieckie.com.pl Na razie pod uwagę jest brany wariant remontu trwający ponad rok.

Linia 447 jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem i newralgicznych w systemie komunikacji Warszawy. Dziennie z dojazdów do stolicy od strony Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego korzystają tysiące osób. Zmodernizowana trasa miałaby przejąć ruch aglomeracyjny i regionalny, co odciąży linię z Katowic do Warszawy (nr 1), umożliwiając niezawodne prowadzenie ruchu pociągów dalekobieżnych i międzynarodowych.

Prace mają rozpocząć się za rok. Kolejarze biorą pod uwagę dwa warianty: remont trwający 22 miesiące, wtedy w grę wchodziłoby całkowite wyłączenie ruchu pociągów na trasie Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki, a pasażerowie musieliby ograniczyć się wyłącznie do korzystania z komunikacji zastępczej. W przypadku wyboru drugiej opcji, czyli modernizacji trwającej 33 miesiące planowane jest częściowe zamknięcie linii na odcinku Warszawa Włochy-Pruszków, a na trasie Pruszków-Grodzisk Mazowiecki – zamknięcie obu torów i uruchomienie komunikacji zastępczej. Rozmowy dotyczące wyboru najbardziej dogodnego wariantu trwają od kilku tygodni. Są one prowadzone również z włodarzami samorządów, na terenach których ma przebiegać remont.

W środę, 27 kwietnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A poinformowały, że wraz z przewoźnikami i samorządami są coraz bliżej wyboru optymalnej, ich zdaniem, koncepcji przebudowy linii 447. Przeważa opinia, że najlepszym wariantem jest maksymalne skrócenie czasu prac i 15-miesięczne zamknięcie linii. Zarządca infrastruktury analizuje, czy ten termin można jeszcze dodatkowo skrócić oraz zminimalizować utrudnienia dla pasażerów. – Z punktu widzenia pasażera, najlepszym wariantem przebudowy jest ten, który trwałby najkrócej, czyli niecałe dwa lata i przy czasowym wyłączeniu ruchu pociągów – mówi Agnieszka Kwapisz, kierownik kontraktu z Polskich Linii Kolejowych. – Cały czas omawiamy optymalny sposób prowadzenia komunikacji podczas modernizacji. Sprawdzamy, jakie możliwości mają przewoźnicy, także autobusowi, którzy przejęliby część pasażerów – dodaje.

Wariant poparły prawie wszystkie samorządy gmin, przez które przechodzi linia 447. Także przewoźnicy uznali, że niecałe dwa lata remontu to najlepsze rozwiązanie. Ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców Grodziska Mazowieckiego pokazała, że 7 na 10 z nich opowiada się za krótszym wariantem. PLK analizują możliwości skierowania części pociągów aglomeracyjnych na linię dalekobieżną, tak aby utrzymać połączenia między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą korzystając z sąsiadującej linii.

– Dzisiaj zakładamy, że model 4-15-2 jest realny: cztery miesiące na prace przygotowawcze, 15 miesięcy prac przy zamkniętych torach i dwa miesiące na prace końcowe. Skróciliśmy roboty z pierwotnie zakładanych 22 miesięcy do 21. Jednocześnie chcemy, aby wykonawcy jeszcze na etapie prowadzonego przetargu przeanalizowali swoje możliwości, aby skrócić czas zamknięć torowych z 15 do 12 miesięcy. Takie rozwiązanie umożliwiłoby przeprowadzenie modernizacji w półtora roku, a nie jak na początku zakładano prawie dwóch – powiedział Andrzej Pawłowski wiceprezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Polskie Linie Kolejowe planują rozpoczęcie prac przy modernizacji linii 447 w pierwszym kwartale przyszłego roku. Przetarg na modernizację został ogłoszony pod koniec 2015 r. Zanim ruszą prace, w pierwszej kolejności zostanie opracowany dokładny harmonogram robót z uwzględnieniem rozkładu pociągów aglomeracyjnych, regionalnych i dalekobieżnych.

Modernizacja linii 447 to kolejne postępowanie finansowane z unijnego instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”. Efektem przebudowy 22- kilometrowej trasy ma być większa niezawodność przejazdu, szybsza i punktualna jazda pociągów oraz lepsza obsługa pasażerów na stacjach i przystankach. Prędkość składów pasażerskich zostanie podwyższona z 90 do 120 km na godzinę. Wszystkie perony zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie wpłynie na lepszą obsługę systemu komunikacji w stolicy.

Facebooktwitterredditpinterest