Koniec nadziei dla Żyrardowa i Wiskitek. Eksperci podjęli decyzję ws. linii 400 kV

Sześciu niezależnych ekspertów podjęło decyzję dotyczącą przebiegu linii 400 kV w naszym regionie. Pięciu z nich stwierdziło, że powinna ona zostać zlokalizowana wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej nr 50.
Fot. pse-inwestycje.pl. Wszystko wskazuje na to, że ogromne słupy wysokiego napięcia powstaną wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej nr 50.

Zaledwie kilka dni temu w serwisie zachodniemazowsze.info informowaliśmy o tym, iż mieszkańcy oraz władze Żyrardowa, Mszczonowa, Wiskitek i okolic nie chcą pogodzić się z ustaleniami Grupy Roboczej, która, w wyniku prac, zadecydowała, że najbardziej optymalnym przebiegiem linii 400 kV w naszym regionie będą tereny wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej nr 50.

Grupa samorządowców z terenu powiatu żyrardowskiego spotkała się z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej ministrem Piotrem Naimskim, które, na prośbę wójta Wiskitek Franciszka Grzegorza Miastowskiego, zorganizował poseł Maciej Małecki. W wyniku negocjacji minister podjął decyzję o sprawdzeniu wyników analizy wielokryterialnej przez powołany przez siebie zespół.

W czwartek, 7 lipca opublikowano oficjalny raport z prac ekspertów. Pięciu z sześciu z nich zadecydowało, że korytarz linii 400 kV w naszym regionie powinien przebiegać wzdłuż autostrady A2 i drogi krajowej nr 50. Wnioski ekspertów jednoznacznie wskazują, iż analiza wielokryterialna przeprowadzona przez prof. Andrzeja Kraszewskiego została wykonana obiektywnie, w transparentnym procesie wyboru optymalnego rozwiązania. Jedynie dr Piotr Fogel z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa stwierdził poważne uchybienia merytoryczne i zalecił ponowne przeanalizowanie wariantów w celu dokonania optymalnego z punktu widzenia spoleczeństwa, środowiska oraz gospodarki wyboru przebiegu linii elektroenergetycznej 400kV Kozienice-Oltarzew.

W czerwcu minister Piotr Naimski powiedział, że wynik przeprowadzonej ponownie oceny decyzji o wyborze korytarza będzie mieć wpływ na ostateczną decyzję dotyczącą przebiegu linii 400 kV w naszym regionie.

Szczegółowe trasy linii mają powstać na przełomie lipca i sierpnia. Pierwsze prace budowlane rozpoczną się w połowie roku 2017, a sama linia i związana z nią infrastruktura ma być gotowa w połowie roku 2019.

Facebooktwitterredditpinterest