Zalew Żyrardowski będzie jak nowy

W ubiegły czwartek, 22 września, w Centrum Kultury w Żyrardowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Zalewu Żyrardowskiego.
Fot. zyrardow.pl. Koncepcja zagospodarowania terenu wokół zalewu przewiduje utworzenie m.in. strefy relaksu z hamakami i budowę boisk.

Podczas spotkania zaprezentowana została opracowana koncepcja zagospodarowania Zalewu Żyrardowskiego. Prezentację poprowadził zastępca prezydenta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie o pow. ok. 21,5 ha, z czego 11,3 ha to powierzchnia zalewu. Teren jest częściowo ogrodzony ogrodzeniem metalowym z bramą. Planowane jest zachowanie istniejącego ogrodzenia (poza bramą, która zostanie wymieniona na bardziej reprezentacyjną oraz odcinkiem przy parkingu głównym, gdzie linia ogrodzenia zostanie przesunięta w stronę zalewu).

Wejście główne zlokalizowane jest przy ul. Ziołowej. Przy wejściu zostały wykonane nasadzenia drzew ozdobnych. Przebieg reprezentacyjnej alei wyznaczają również wykonane nasadzenia. W pobliżu bramy głównej i parkingu znajduje się także pętla autobusowa. Planowany jest bezpłatny autobus dowożący mieszkańców nad zalew.

Koncepcja zagospodarowania zalewu jest opracowana w stylu nowoczesnym. Zakładany jest podział na strefy (dla rodzin z dziećmi, wypoczynku czynnego, biernego, sportu). Część reprezentacyjna przy głównym wejściu to deptak z możliwością dojazdu do budynków. Wprowadzenie motywu charakterystycznego dla całego założenia, który będzie się powtarzał na elementach małej architektury, budynkach, pomostach i mostach pozwoli spiąć w jednolity wizerunek całą koncepcję.

Deptak został podzielony na pasy: szerokości 4 m (odcinek przeznaczony do wjazdu dla samochodów zaopatrzenia i usług, pełni również funkcję drogi pożarowej), szerokości 2,5 m (na tym pasie wprowadzona została zieleń w postaci klombów z roślinnością trwałą; znajdują się tu również ławki i kosze na śmieci) oraz pas szerokości 1,5 m (przeznaczony dla ruchu pieszych). Część jezdna deptaku kończy się bezpośrednio slipem dla sprzętu wodnego. Natomiast część piesza przechodzi płynnie w taras konsumpcyjny. Z deptakiem bezpośrednio łączy się przylegający do niego park. Ścieżki utwardzone w parku umożliwią dostęp do parku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich, a także ułatwi poruszanie się po obiekcie osobom niewidomym, niedowidzącym oraz rodzicom z dziećmi w wózkach.

Budynek wypożyczalni sprzętu wodnego wraz z barem i zadaszonym tarasem ma zawierać małą gastronomię razem z budynkiem wypożyczalni sprzętu wodnego stanowiące zwieńczenie deptaku biegnącego od bramy głównej. Budynek proponowany jest w technologii tradycyjnej z drewnianym wykończeniem elewacji, bryła prosta i nowoczesna będzie się komponowała z proponowanymi pomostami. Bryła budynku gastronomicznego zostanie wzbogacona o drewniane zadaszenie, które zapewni komfortowe warunki przebywającym na tarasie osobom oraz zwiększy powierzchnię restauracji.

Z deptaku wchodzi się do budynku wypożyczalni i, po załatwieniu niezbędnych formalności, wychodzi się po drugiej stronie budynku bezpośrednio na pomost cumowniczy. Projektowane są pomosty pontonowe. Wyjątek stanowić będzie taras restauracyjny oparty na palach.

Podczas konsultacji omówiono szczegóły rozwiązań, przedstawiono szczegółowo zwymiarowane i zwizualizowane pomysły. Koncepcja zagospodarowania zalewu proponuje między innymi wybudowanie: ścieżki rowerowej o długości 2,4 km z betonowo-asfaltową nawierzchnią, dwóch wejść na teren zalewu, deptaka, labiryntu, alejek spacerowych, parkingów, boisk, przystani dla sprzętu wodnego, wypożyczalni sprzętu wodnego z barem, budynków higieniczno-sanitarnych, siłowni, pomostów, placu zabaw, kładki pieszo-rowerowej, basenów oraz szczegółowej adaptacji terenu.

Parking główny z dwoma wjazdami zakłada 175 miejsc parkingowych ze standardowymi miejscami 2,3 x 5 m, 4 miejsca dla niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m oraz 5 miejsc rodzinnych. Parking boczny przewiduje 50 miejsc dla samochodów osobowych ze standardowymi miejscami o wymiarach 2,3 x 5 m.

W planach jest boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią sztuczną o wymiarach 25,6 x 15,24 m przystosowane do koszykówki i siatkówki. Planowane są również boiska do piłki nożnej plażowej i do siatkówki plażowej. Kąpieliska mają zostać podzielone na strefy dla umiejących pływać i nieumiejących pływać oraz brodzik dla dzieci w formie koła o łącznej powierzchni 314 mkw. Koncepcja zakłada również brodziki ze zjeżdżalniami dla dzieci zlokalizowane na trenie plaży trawiastej.

W projekcie znajdą się dwa budynki wielofunkcyjne. Zlokalizowane będą przy wejściach: głównym i bocznym. Budynek A znajduje się przy wejściu głównym. Poza kasą, toaletami i natryskami mieści jeszcze boksy handlowe. Budynek B znajduje się przy wejściu bocznym. Pełni funkcję głównie sanitarną. Projekt zakłada: 4 toalety dla niepełnosprawnych, 10 toalet damskich, 8 toalet męskich, plus 3 pisuary oraz 2 toalety socjalne.

Atrakcyjnymi rozwiązaniami są również: strefa relaksu z hamakami, strefa grilla z altanami i pergolami, polana, która może zostać przystosowana jako pole namiotowe, stoły do tenisa stołowego i do gier planszowych, place zabaw dla dzieci oraz pomosty, parking dla wędkarzy i kładka pieszo-rowerowa.

Facebooktwitterredditpinterest