American Center Warsaw już otwarte! [FOTO]

Dostarczanie rzetelnych informacji o Stanach Zjednoczonych, nauka języka angielskiego, organizowanie wydarzeń kulturalnych, debat, pokazów filmowych, prowadzenie doradztwa edukacyjnego, udostępnianie księgozbioru, czasopism, filmów w języku angielskim – to wybrane obszary z szerokiej oferty programów i usług nowo otwartego American Center Warsaw. Placówka mieści się w bibliotece na ul. Koszykowej.
Fot. Ambasada USA w Warszawie. W otwarciu American Warsaw Center wziął udział m.in. marszałek Adam Struzik i wojewoda Zdzisław Sipiera.

Amerykańskie Centrum Kultury (ACW) to efekt współpracy ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. – Cieszę że to kultura będzie tym, co pogłębi więź i przyjaźń między naszymi narodami, a Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego będzie miała w tym swój ogromny udział. Placówka idzie z duchem czasu, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców, nie tylko tym materialnym, lecz także intelektualnym i duchowym, a teraz przyczyni się również do wzajemnego zbliżenia Mazowszan i mieszkających tu Amerykanów – podkreślił marszałek Adam Struzik, który wziął udział w uroczystości otwarcia nowej placówki.

Departament Stanu USA uznał American Center Warsaw za jeden z 12 pierwszoplanowych ośrodków „American Spaces” w całej Europie.Placówka w Warszawie to przykład, jak wielką wagę Stany Zjednoczone przykładają do umacniania relacji polsko-amerykańskich poprzez poszerzoną wymianę informacji, udostępnianie posiadanych zasobów oraz kontakty personalne – informują urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego.

Centrum będzie również służyć jako ośrodek koordynujący inicjatywy podejmowane we współpracy z Amerykańskimi Centrami Informacyjnymi (American Corners), które mają siedzibę w sześciu polskich miastach – Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Lublinie, Radomiu i Wrocławiu. Będą tu organizowane m.in. warsztaty uczące projektowania trójwymiarowego, tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych, zajęcia z robotyki, kursy przedsiębiorczości obejmujące tworzenie planu biznesowego, naukę pracy w grupie, budowę strategii, poszukiwanie finansowania i zachowanie konkurencyjności na światowym rynku. Uczestnicy projektu – licealiści i studenci, zostaną otoczeni opieką mentorów-praktyków, którzy pokażą, jak działać lokalnie, myśląc globalnie.

American Center Warsaw będzie też prowadzić warsztaty dla kobiet i dziewcząt, w tym seminaria i doradztwo ekspertów w obszarze rozwoju biznesu, marketingu i umiejętności komunikacyjnych. Doradcy i eksperci przygotują przyszłe liderki do odgrywania coraz większej roli w lokalnym środowisku. Będą też spotkania i debaty dotyczące architektury, tworzenia dobrych przestrzeni publicznych czy ekologii.

W najbliższym czasie odbędą się wydarzenia m.in. z dziedzin: nauki programowania i robotyki dla młodzieży, nauki języka i klubu konwersacyjnego prowadzonego przez amerykańskich stypendystów Fulbrighta; kursy wspierające rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego; serie debat kulturalnych poświęconych sztuce, architekturze, społecznej ekonomii; warsztaty dla kobiet – liderek w społecznościach lokalnych oraz dla młodzieży z obszaru przedsiębiorczości; kluby – książki amerykańskiej, komiksowy i filmowy.

Amerykańskie Centra Informacyjne – to wspólne przedsięwzięcia prowadzone przez sekcje Public Affairs (sekcje ds. publicznych) w ambasadach USA oraz instytucje w krajach gospodarzy (najczęściej są to biblioteki publiczne). American Corners zapewniają dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji nt. USA poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, Internetu, baz danych w eLibrary USA. W ścisłej współpracy z ambasadą organizują również szereg wydarzeń, takich jak publiczne prelekcje i wykłady, pokazy filmów, zajęcia warsztatowe, spotkania i wystawy.

american-warsaw-center-6 american-warsaw-center-2 american-warsaw-center-3 american-warsaw-center-4 american-warsaw-center-5 american-warsaw-center

Fot. Ambasada USA w Warszawie

Facebooktwitterredditpinterest