Mazowsze stawia na transport. Będą nowe pociągi, remonty i drugi tor WKD do Grodziska

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaakceptował „Plan wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport”. W planach są m.in. remonty linii kolejowych, nowy tabor oraz budowa drugiego toru WKD z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego.
Fot. mazowieckie.com.pl. W planach władz Mazowsza jest m.in. zakup nowego taboru dla Kolei Mazowieckich.

W Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie zespół do spraw dokumentów strategicznych, planistycznych i programowych rozmawiał na temat projektu „Planu Wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Omówiono treść dokumentów oraz rozwiązania w nich zawarte. Zespół pozytywnie zaopiniował plan zarządowi województwa mazowieckiego.

– Plan określa niezbędne inwestycje transportowe, poprawiające szeroko rozumianą wewnętrzną i zewnętrzną dostępność regionu. Jest także spełnieniem wymogów wstępnych wykorzystania środków unijnych w obszarze transportu – powiedział marszałek Adam Struzik.

Dokument pokazuje przedsięwzięcia realizowane na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym, których wdrożenie pozwoli m.in. na skrócenie czasu podróży, poprawę komfortu i bezpieczeństwa, zwiększenie dostępności regionu, a także zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.

Zadaniem planu jest zachowanie spójności inwestycji z wytycznymi „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku-Innowacyjne Mazowsze” oraz spełnienie tzw. wymogów wstępnych dla wykorzystania środków unijnych wymaganych przez Komisję Europejską. Inwestycje zawarte w planie są podstawą do podejmowania decyzji dotyczących ich dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego 2014–2020 oraz ze środków własnych samorządu Mazowsza.

Plan zaakceptował również zarząd województwa mazowieckiego. W najbliższych dniach zostanie on przekazany do Komisji Europejskiej.

W planach włodarzy Mazowsza znalazły się m.in. takie inwestycje jak: zakup nowych i modernizacja starych pociągów dla Kolei Mazowieckich (KM), inwestycja w zaplecza techniczne do utrzymania taboru, zakup i rozbudowa bazy utrzymaniowo-naprawczej w Sochaczewie, budowa drugiego toru linii kolejowej nr 47 z Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, budowa odcinka linii kolejowej z Modlina do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin, modernizacja stacji techniczno-postojowej Warszawa Szczęśliwice, prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia, prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia-Warszawa Gdańska) odcinki na terenie województwa mazowieckiego, prace na linii kolejowej Warszawa Włochy-Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447).

Facebooktwitterredditpinterest