Tegoroczne inwestycje drogowe w Żyrardowie dobiegają końca. Niedziałkowskiego, Orlika, Środkowa…

Po wybudowanych w tym roku ulicach Kutnowskiej i Jeleniogórskiej przyszedł czas na ul. E. Orlika, na której oddany został do użytku ostatni już nowo wybudowany odcinek. Do końca listopada powinna zakończyć się budowa ul. M. Niedziałkowskiego, przebudowa ul. Środkowej i remont ul. S. Okrzei.
Fot. zyrardow.pl. Gruntowny remont przeszła m.in. ul. Orlika.

Teraz już wszyscy mieszkańcy ul. Edmunda Orlika korzystają z nowo wybudowanych nawierzchni jezdni i chodników. W piątek, 28 października, miał miejsce odbiór techniczny trzeciego etapu budowy ulicy na odcinku od ul. Agnieszki Tomaszewskiej do ul. Stefana Żeromskiego.

Inwestycja polegająca na budowie ul. Szarych Szeregów i Edmunda Orlika realizowana była etapami. W pierwszym etapie wybudowano ul. Szarych Szeregów (odc. od ul. Słonecznej do ul. Edmunda Orlika) i ul. Edmunda Orlika (odc. od ul Szarych Szeregów do ul. Andrzeja Struga). Realizacja tego fragmentu odbywała się w cyklu dwuletnim 2013/2014. W drugim etapie, który również realizowano w cyklu dwuletnim 2015/2016 wybudowano fragment ul. Edmunda Orlika od ul. Andrzeja Struga do ul. Agnieszki Tomaszewskiej. W tym roku, po zakończeniu budowy drugiego etapu, w wyniku powstałych oszczędności podjęto decyzję o zakończeniu realizacji zadania tj. wykonaniu trzeciego etapu budowy ul. Edmunda Orlika (odc. od ul. Agnieszki Tomaszewskiej do ul. Stefana Żeromskiego) oraz zaprojektowano i wybudowano brakujący fragment ulicy na odc. od ul. ks. Stanisława Konarskiego do istniejącego utwardzenia. Ostatni etap inwestycji obejmował budowę kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz chodników i zjazdów z kostki betonowej. Wykonano również zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż ulicy oraz wdrożono stałą organizację ruchu.

Realizacja budowy ul. Edmunda Orlika to już trzecia, po ul. Kutnowskiej i ul. Jeleniogórskiej, inwestycja drogowa zakończona w tym roku na terenie Żyrardowa. Do końca listopada zostanie oddana do użytku również ulica Mieczysława Niedziałkowskiego. W ramach tego zadania powstanie nawierzchnia jezdni z kostki betonowej oraz jednostronny chodnik wraz ze zjazdami do posesji. Na fragmentach wykonana zostanie kanalizacja deszczowa niezbędna do odwodnienia ulicy. Zadanie to realizowane jest w partnerstwie ze spółką PGK „Żyrardów”, która wykonuje niezbędną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Obecnie roboty drogowe prowadzone są również na ulicy Środkowej, na odcinku od ul. Bolesława Limanowskiego. W ramach przebudowy ul. Środkowej wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego oraz chodniki z kostki betonowej. Zadanie to również jest realizowane w partnerstwie ze spółką PGK „Żyrardów”, która wykonuje brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej. W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiły wykonanie nawierzchni jezdni, przedłuży się zamknięcie ul. Środkowej na ww. odcinku.

Jednocześnie remontowana jest ul. Stefana Okrzei. Obecnie budowane są tam chodniki, co nie stanowi jeszcze dużego utrudnienia w ruchu samochodów. Jednak na czas wymiany nawierzchni jezdni, ulica zamknięta zostanie dla ruchu.

Facebooktwitterredditpinterest