Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego bezlitosna dla działań rządu. Jest komentarz K. Pawłowicz

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę w sprawie naruszenia ładu konstytucyjnego w Polsce. Sprawę skomentowała na swoim profilu na Facebooku posłanka PiS prof. Krystyna Pawłowicz.
Fot. www2.wpia.uw.edu.pl. Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę większością głosów.

Uchwałę w sprawie naruszania ładu konstytucyjnego przez władze państwowe Rzeczypospolitej Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego podjęła 12 grudnia. Wyraziła w niej sprzeciw wobec działań podejmowanych przez obecną większość parlamentarną, prezydenta RP i rząd. Zdaniem rady, „godzą one w podstawowe zasady naszego porządku konstytucyjnego, co dotyczy w szczególności pozycji Konstytucji jako najwyższego prawa Rzeczypospolitej i wynikających z niej zasad: demokratycznego państwa prawnego, podziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, a także zasad poprawnej legislacji i publicznej konsultacji spraw ważnych dla obywateli oraz przestrzegania ich podstawowych praw politycznych”.

Szczególne zaniepokojenie prawników budzi zwłaszcza: sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego, stojącego na straży nadrzędnych norm konstytucji, co prowadzi do demontażu demokratycznego państwa prawnego i pozbawia obywateli realnej ochrony ich konstytucyjnych praw i wolności, niewykonywanie przez głowę państwa i rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego i przypisywanie sobie przez Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów prawa oceny ich poprawności, do czego nie mają konstytucyjnego umocowania, stałe naruszanie zasad poprawnej legislacji i uniemożliwianie publicznej debaty w sprawach fundamentalnych dla obywateli, czego przykładem jest procedura dokonywania zmian w ustawach o systemie oświaty czy o podatku dochodowym, naruszanie wolności obywatelskich poprzez ograniczanie prawa do zgromadzeń publicznych (ustawa w toku prac parlamentarnych), pozbawienie mediów publicznych pluralistycznego charakteru oraz rozszerzenie ingerencji w życie prywatne obywateli w drodze nowelizacji ustawy o policji – czytamy w podjętej uchwale.

Zdaniem przedstawicieli rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, działania te naruszają podstawowe standardy ustrojowe demokratycznego państwa prawa, godzą w wolności obywatelskie, a także grożą powstaniem pozakonstytucyjnego, autorytarnego porządku ustrojowego. Rada zaapelowała jednocześnie o zwołanie kongresu prawników polskich. Uchwała została przyjęta 50 głosami „za”, 25 „przeciwko”, 29 osób wstrzymało się od głosu.

Sprawę skomentowała na swoim profilu na Facebooku posłanka Prawa i Sprawiedliwości (PiS) prof. Krystyna Pawłowicz. Według niej, przyjęte uchwały są "pogwałceniem uniwersyteckich, akademickich standardów, jak też zostaną wykorzystane dla szkodzenia Polsce w relacjach międzynarodowych". – Mój Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, który ukończyłam i na którym 36 lat wykładałam, inicjuje krajowy zjazd prawników-pracowników nauki, by przyłączyć też tę grupę do buntu przeciwko legalnie wybranej władzy państwowej. (…) Teraz prawnicy-naukowcy wbrew etosowi nauki, wbrew nakazowi szacunku dla PRAWDY i RÓŻNORODNOŚCI poglądów naukowych i wolności poglądów politycznych... wypowiedzą się uzurpatorsko, bezprawnie w imieniu CAŁEGO akademickiego środowiska naukowego prawników przeciwko rzekomemu "łamaniu demokracji, dyktaturze [demokracji?], naruszaniu praw i wolności obywatelskich” itp., przez demokratycznie wybrane polskie władze, które odzyskują Polskę z rąk pasożytujących na niej morderczo układów post-peerelowskich – napisała posłanka i dodała: – Oto skutki zablokowania lustracji na uczelniach, które stały się - niestety - ośrodkami często działań antypolskich i antydemokratycznych, krzewiącymi różne ideologie lewackie. No, ale skoro, jak wieść niesie, forsującymi cały ten akademicki skandal są doktorzy habilitowani, m.in. M. Wyrzykowski (b. sędzia TK), W. Kocot, M. Zubik (aktualny sędzia TK), J. Urbanik czy M. Płatek - to wszystko jest już jasne. Żal starożytnego mojego Wydziału Prawa, żal mojego Uniwersytetu – napisała posłanka.

Facebooktwitterredditpinterest