„Dobra zmiana” na warszawskich przejściach dla pieszych. Ochota, Wawer, Włochy, Bielany

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) już przeprowadził lub wkrótce zrealizuje nowe inwestycje na przejściach dla pieszych. Na niektórych „zebrach” pojawiły się udogodnienia dla osób niedowidzących, inne zostaną lepiej oświetlone.
Fot. ZDM Warszawa. Nowe azyle dla pieszych pojawiły się na ul. Dickensa, na Ochocie.

Wiadomo już, że na kilku przejściach dla pieszych będzie bezpieczniej. Wkrótce dodatkowe oświetlenie pojawi się na dziewięciu „zebrach” na Białołęce, Bielanach, w Wawrze i we Włochach. To projekty realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 2017. Na razie trwa procedura związana z wyborem wykonawców dokumentacji projektowej dla tych inwestycji. Jak zapewniają przedstawiciele ZDM, od razu po otrzymaniu projektów przystąpią do prac. W ramach robót ma zostać zrealizowanych osiem projektów zakładających doświetlanie dziewięciu przejść na ulicach: Białołęckiej (na wysokości numeru 269), Sokratesa (na wysokości nr 9), Sokratesa przy skrzyżowaniu z ul. Balzaka, Żeromskiego przy skrzyżowaniu z ul. Lisowską i z ul. Płatniczą, Patriotów (przy PKP Falenica), Chrościckiego przy skrzyżowaniu z ul. Rybnicką, Popularnej przy skrzyżowaniu z ul. Krańcową i z ul. Wilczycką. Przy doświetlaniu pasów przejścia stosowane są oprawy o innej barwie światła niż oświetlenie na danej ulicy. Najczęściej jest to białe światło, które znacząco poprawia widoczność na przejściu i w strefie dojścia.

Na Ochocie, w ramach projektu „Rakowiec przyjazny dla wszystkich! (w tym pieszych i rowerzystów)”, na ul. Dickensa pojawiły się azyle dla pieszych. Dzięki nim można bezpieczniej przekroczyć jezdnię na czterech przejściach przy ul. Skorochód – Majewskiego oraz ul. Siemieńskiego. To pierwszy element tego projektu. Kolejne to dodatkowe oświetlenie skweru przy ul. Dickensa, progi zwalniające na ul. Skorochód – Majewskiego i dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na kilku lokalnych uliczkach. Realizacja pozostałych części projektu ma nastąpić najpóźniej w trzecim kwartale bieżącego roku.

Natomiast na Białołęce, na kolejnych skrzyżowaniach działają już sygnalizatory dźwiękowe. Dzięki temu, miejsca te stały się bardziej dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu z budżetu partycypacyjnego ,,Przejścia dla pieszych przyjazne niewidomym”, sygnalizacja akustyczna pojawiła się na wybranych skrzyżowaniach ze światłami: Ćmielowska/Myśliborska, Mehoffera/Myśliborska, Świderska/Porajów, Myśliborska/Porajów oraz skrzyżowaniach ul. Modlińskiej z ulicami: Kowalczyka, Ekspresowa, Światowida, Podróżnicza, Klasyków, Mehoffera, Sprawna, Aluzyjna, Przyrzecze i między przystankami “Dąbrówka Szlachecka”. Łącznie to 96 urządzeń na 13 skrzyżowaniach. Aby umożliwić realizację zadania, konieczna była wymiana istniejącego układu sterowania oraz kabli sterowniczych na poszczególnych skrzyżowaniach oraz doposażenie sterowników w dodatkowe elementy niezbędne do zainstalowania przycisków i urządzeń akustycznych. W przypadku skrzyżowania ul. Myśliborskiej i Ćmielowskiej konieczna była dodatkowo wymiana istniejącego sterownika MSR. Nowo zainstalowany system przekazuje pieszemu informację wibracyjną przy świetle zielonym, ze wskazaniem kierunku przejścia i tabliczką z opisem Braille’a informującą o topografii przejścia.

Facebooktwitterredditpinterest