Piastów podsumował ubiegłoroczne inwestycje. Wypadły mizernie. A co w tym roku?

– Rok 2016 zaowocował znaczącym wzrostem prac inwestycyjnych w naszym Mieście – czytamy na oficjalnej stronie Piastowie. Sęk w tym, że władze nie za bardzo mają czym się pochwalić.
Fot. tapetus.pl. Na ten rok zaplanowano wydatki na inwestycje w wysokości ponad 8 mln zł.

O tym, że obecny burmistrz Piastowa był zagorzałym przeciwnikiem działalności poprzedniego włodarza tego miasta Marka Kubickiego wiadomo nie od dziś. Jako przedstawiciel ówczesnej opozycji nierzadko zarzucał mu okrojony plan zadań inwestycyjnych. Okazuje się jednak, że sam również nie za bardzo ma czym się pochwalić. Co udało się zrobić w ubiegłym roku? Jak czytamy na stronie internetowej Piastowa, jedną z priorytetowych inwestycji była rozpoczęta w 2015 roku budowa odwodnienia w północno-zachodniej części miasta. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 2,5 km zrealizowała firma Skanska. Koszt całej inwestycji wyniósł nieco ponad 5,36 mln zł. Rozbudowano również sieć wodno-kanalizacyjną o łącznej długości 4,6 km wodociągów i 0,6 km kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wybudowano wodociągi w ulicach: A. Strugi, A. Fredry, Wł. Broniewskiego, B. Zaleskiego, T. Lenartowicza, Licealnej, Uniwersyteckiej, Podstawowej, J. Hallera, Ożarowskiej, Mazowieckiej, Mazurskiej, H. Kołłątaja, Orła Białego, Cieszyńskiej, St. Staszica, St. Małachowskiego, Toruńskiej i T. Rejtana oraz kanał sanitarny w ul. Z. Kosewskiego. Łączny koszt inwestycji poprawiającej gospodarkę wodno-kanalizacyjną wyniósł 1, 32 mln zł.

Jednym z największym problemów w Piastowie jest fatalny stan dróg. Tymczasem w ubiegłym roku udało się zmodernizować zaledwie 3,9 km nawierzchni. W ramach inwestycji przebudowane zostały ulice: Orła Białego, J. Dąbrowskiego (na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do ul. M. Ogińskiego), Ogrodowa, Niecała, J. Popiełuszki (na odcinku od ul. M. Kosińskiego do ul. Klonowej), St. Wyspiańskiego, C. Godebskiego oraz wyremontowano ul. W. Witosa i St. Noakowskiego o łącznej długości 0,6 km. Łączne koszty związane z modernizacją dróg gminnych wyniosły nieco ponad 4,16 mln zł. Ponadto wybudowano parking przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz przy Przedszkolu Miejskim nr 3. Zostało również wykonane energooszczędne oświetlenie typu LED w ul. Z. Kosewskiego za kwotę 43,6 tys zł. Co ciekawe, Piastów w ubiegłym roku otrzymał tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2016….

Na ten rok w miejskim budżecie zaplanowano wydatki na inwestycje w wysokości ponad 8,6 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na budowę mieszkań komunalnych (2,4 mln zł) oraz na remonty i przebudowę dróg gminnych (4,3 mln zł). W planach jest m.in. przebudowa ul. Łowickiej, Sokolej, Klonowej i Sobieskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Żółkiewskiego, Ogińskiego, Barcewicza, Brzozowej, Norwida i Pokoju. Podobnie jak w roku ubiegłym, pieniądze (w wysokości 1 mln zł) zostaną przeznaczone na budowę wodociągów. Powstaną one na ul. Łukasińskiego, Prądzyńskiego, Wysockiego i Żbikowskiej. W planach jest również wykonanie projektów budowy wodociągu na dziesięciu innych ulicach. 100 tys. zł przeznaczono na wykonanie projektu i budowę ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Facebooktwitterredditpinterest