140 km nowych ścieżek rowerowych! Warszawa, Grodzisk, Piastów, Błonie, Izabelin

Warszawa, Grodzisk Mazowiecki, Piastów, Izabelin i Błonie – to miejscowości, które otrzymały z Unii Europejskiej dofinansowanie na budowę ścieżek rowerowych. Dzięki temu, na zachodnim Mazowszu powstanie spójna sieć tras dla cyklistów.
Fot. Michał Słaby/mazovia.pl. Włodarze podwarszawskich gmin odebrali symboliczne czeki z rąk marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu, na terenie Warszawy i pięciu podwarszawskich gmin powstanie ponad 140 km ścieżek rowerowych. Utworzą one korytarze komunikacyjne zintegrowane z różnymi rodzajami transportu publicznego. Będą zlokalizowane w miejscach, gdzie przebiegają istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej oraz wzdłuż ważnych arterii miast. Projekty mają zmniejszyć emisję zanieczyszczeń powietrza i hałasu, oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Największa pula środków unijnych (aż 71 mln zł) trafi do miasta stołecznego. Wybudowane lub przebudowane zostaną w sumie ponad 73 km odcinków dróg rowerowych. Powstanie 19 tras rowerowych, w tym droga wzdłuż ul. Radzymińskiej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z miastem Ząbki oraz gminą i miastem Marki.

Kolejne dofinansowane projekty realizowane będą na terenie gmin: Grodzisk Mazowiecki (36 km ścieżek), Marki (23,8 km ścieżek), Błonie (13,7 km ścieżek), Izabelin (5,6 km ścieżek) oraz Piastów (5,6 km ścieżek).

 

Beneficjent Nazwa projektu Całkowita wartość projektu (w zł) Kwota dofinansowania
(w zł)
Miasto stołeczne Warszawa Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF- etap I 110 049 204,74 71 592 114,14
Gmina Grodzisk Mazowiecki Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1 37 791 109,09 29 781 817,35
Gmina i miasto Marki Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF 33 177 046,58 23 581 800,16
Gmina Błonie Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych na terenie gminy Błonie 6 854 132,41 5 195 305,92
Gmina Izabelin Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Izabelin 5 249 999,15 4 199 999,32
Miasto Piastów Ścieżki rowerowe w Piastowie szansą na poprawę jakości powietrza w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym 3 594 281,91 2 875 425,52

Źródło: mazovia.pl

Facebooktwitterredditpinterest