Ranking techników mazowieckich 2017. Sprawdź, na którym miejscu jest Twoja szkoła!

Ranking najlepszych techników w województwie mazowieckim opublikował miesięcznik „Perspektywy”. Najwyższe lokaty w zestawieniu zdecydowanie zajęły szkoły warszawskie.
Fot. nk.pl. Najlepszą szkołą w naszym regionie jest Technikum Mechatroniczne w Warszawie.

Technika w rankingu zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia zestawienia wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Pierwsza „dziesiątka” techników z terenu województwa mazowieckiego przedstawia się następująco:

1. Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1, Warszawa

2. Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych, Mińsk Mazowiecki

3. Technikum w ZSE, Radom

4. Technikum nr 9 Bohaterów Narwiku, Warszawa

5. Technikum Geol.-Geod.-Drog. im. St. Kluźniaka, Warszawa

6. Technikum im. ks. mjra Stanisława Domańskiego, Sienno

7. Technikum Archit.-Budowlane im. St. Noakowskiego, Warszawa

8. Technikum w ZS CE im. Ignacego Łukasiewicza, Płock

9. Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. Emilii Plater, Piaseczno

10. Technikum w ZS im. Marii Skłodowskiej-Curie, Mińsk Mazowiecki

Kolejne lokaty w rankingu wojewódzkim wśród szkół z naszego regionu zajęły

13. Technikum Ekonomiczne nr 1 w ZSLiE nr 1, Warszawa

16. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG, Warszawa

21. Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego, Warszawa

22. Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL, Warszawa

23. Technikum Poligraficzne w ZSP, Warszawa

25. Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZS nr 3, Wiskitki

26. Technikum Fototechniczne, Warszawa

29. Technikum nr 27 im. prof. J. Zawadzkiego, Warszawa

31. Technikum Budowlane w ZS nr 1 im. St. Staszica, Pruszków

33. Technikum nr 1, Grodzisk Mazowiecki

35. Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ, Warszawa

40. Technikum Budowlane nr 1 im. Z. Mączeńskiego, Warszawa

41. Technikum w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema, Milanówek

46. Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego, Warszawa

50. Technikum w ZS, Mszczonów

54. Technikum w ZS Technicznych i Licealnych nr 2, Grodzisk Mazowiecki

55. Technikum nr 10 w ZS nr 4 im. E. Kwiatkowskiego, Warszawa

57. Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego, Warszawa

61. Technikum Ogrodnicze w ZS nr 39, Warszawa

63. Technikum Elektroniczne nr 1, Warszawa

71. Technikum nr 12 im. Olimpijczyków Polskich, Warszawa

73. Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1, Warszawa

76. Technikum nr 24 w Zespole Szkół nr 26, Warszawa

79. Technikum Łączn. im. prof. J. Groszkowskiego w ZS nr 37, Warszawa

81. Technikum Budowlane nr 5 im. prof. S. Bryły w ZS nr 24, Warszawa

82. Technikum Hotelarsko-Turyst.-Gastronom. Nr 21, Warszawa

86. Technikum nr 26, Warszawa

87. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2, Warszawa

91. Technikum nr 7, Warszawa

Facebooktwitterredditpinterest