Mnóstwo nowych inwestycji w Warszawie. Prawie 30 mln złotych na remonty dróg!

Dzięki wprowadzonym pod koniec czerwca zmianom w budżecie, w Warszawie powstanie wiele nowych inwestycji, niemal w każdej dzielnicy. W planach jest m.in. nowe przedszkole i szkoła, centrum lokalne w Ursusie, nowa ul. Bartycka i przedłużenie ul. Człuchowskiej.
Fot. Arcaion/pixabay.com. W Warszawie powstaną m.in. nowe drogi, szkoły i przedszkola.

Zmianami w budżecie Rada m.st. Warszawy zajęła się podczas czerwcowej sesji. Zmian było kilkaset, a dotyczyły one wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, zmian w wysokości kwot i terminów realizacji niektórych zadań. W budżecie miasta pojawiły się 153 nowe zadania inwestycyjne z różnych dziedzin. Są to m.in.: ponad 3 km nowych ulic, ponad 6 km przebudowanych ulic dzielnicowych, program budowy parkingów, nowa szkoła i modernizacje czterech placówek, nowe przedszkole, remonty 34 budynków komunalnych, szpitali i przychodni, a także budowa centrum lokalnego czy prace nad Wisłą.

Dużym planowanym przedsięwzięciem będzie przebudowa ul. Bartyckiej pomiędzy ul. Czerniakowską a Gościniec (31 mln zł w latach 2018-22). To będzie kompleksowa modernizacja – z wymianą całej konstrukcji, budową odwodnienia, oświetlenia, chodników, drogi rowerowej. Na Bemowie natomiast wybudowane zostanie przedłużenie ul. Człuchowskiej od Lazurowej do Szeligowskiej (12 mln zł w latach 2018-21). Kwota 3,5 mln zł została przeznaczona na przebudowę ul. Środkowej w latach 2018-19. Na modernizacje dróg w Wesołej radni przeznaczyli dodatkowo ponad 10 mln zł; Wilanów dostanie 4,5 mln zł przebudowę ul. Sejmu Czteroletniego oraz ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na odcinku od ul. Prymasa A. Hlonda do A. Branickiego. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) dodatkowe pieniądze planuje przeznaczyć na wymianę nawierzchni na 15 ulicach i chodników na trzech. 10 mln zł ZDM otrzymał na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

W Ursusie powstanie Warszawskie Centrum Lokalne “Niedźwiadek”(2017-2019, łączny koszt 12 mln zł) czyli miejsce spotkań dla mieszkańców, z ofertą kulturalną i integracyjną dla różnych pokoleń. Planowana inwestycja połączy podzielone elementy centrum lokalnego – plac zabaw, park Hassów i otoczenie kościoła z targowiskiem. Zakres zadania obejmuje m.in.: budowę chodników, dróg rowerowych, oświetlenia, parkingu, strefy sportowej dla młodzieży oraz placu zabaw dla dzieci a także modernizację parku z elementami małej architektury i założenie nowej szaty roślinnej. W Wesołej dzielnica wybuduje dom kultury na osiedlu Stara Miłosna (2018-19, 2,8 mln zł). Projekt Praski Dom Rzemiosła „Młyn Michla” otrzymał 5 mln zł. W latach 2017-20 zaplanowano także modernizacje budynków komunalnych (m.in. na Grzybowskiej 47 i 47a oraz Środkowej 16).

Radni zdecydowali także o dodatkowych wydatkach na inwestycje w oświatę. Nowe przedszkole wybuduje dzielnica Wilanów przy ul. Latoszki (15 mln zł w latach 2017-18), dodatkowe pieniądze przeznaczono także na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w Ursusie, szkoły podstawowej w Wilanowie i Włochach, rozbudowę przedszkola w Wawrze, szkoły na Bemowie, budowę sali sportowej i boiska przy liceum na Ochocie.

Źródło: um.warszawa.pl

Facebooktwitterredditpinterest