Wojenka na szczeblu samorządowym: wojewoda z PiS wyrzuca sejmik z placu Bankowego

Po 18 latach użytkowania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego pomieszczeń w budynku przy pl. Bankowym 3/5, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera (PiS) wypowiada samorządowi kierowanemu przez Adama Struzika (PSL) umowę. Termin wypowiedzenia upływa 31 października 2017 roku.
Fot. archiwum UMMW. Spór dotyczy pomieszczeń w budynku przy pl. Bankowym w Warszawie.

W myśl przepisów wprowadzających ustawę reformującą administrację publiczną, mienie będące we władaniu sejmików samorządowych staje się z mocy prawa mieniem samorządów województw. Z ustawy o samorządzie województwa wynika obowiązek przekazania województwu mienia Skarbu Państwa, służącego realizacji zadań województwa określonych tą ustawą.

– Oceniamy tę decyzję jako niesprawiedliwą. Pomieszczenia te Samorząd Województwa Mazowieckiego użytkował od 1 stycznia 1999 roku i władał nimi wcześniej. W 2000 roku podpisaliśmy w tej sprawie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim stosowne porozumienie. Warto zaznaczyć, że Mazowsze jest jedynym samorządem, który nie ma własnej siedziby. Teraz chce mu się odebrać prawo użytkowania pomieszczeń w miejscu, które od samego początku było związane z jego działalnością – podkreśla sekretarz województwa, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Waldemar Kuliński.

Jak zaznaczają urzędnicy, samorząd Mazowsza został postawiony w sytuacji, w której wypowiada mu się umowy i porozumienia, regulujące korzystanie z mienia wykorzystywanego do realizacji tych celów. Dotyczy to właśnie pomieszczeń znajdujących się na pl. Bankowym. Do czasu wprowadzenia reformy na pl. Bankowym 3/5 znajdowała się siedziba Sejmiku Warszawskiego. W myśl przepisów z 1998 roku swoją działalność w tym miejscu rozpoczął Samorząd Województwa Mazowieckiego, a obecnie swoją siedzibę ma tam Sejmik Województwa Mazowieckiego. To właśnie przy pl. Bankowym odbywają się posiedzenia komisji oraz sesje, podczas których zapadają ważne dla województwa oraz jego mieszkańców decyzje. Władze Sejmiku podkreślają, że w przeciągu ostatnich kilkunastu lat samorząd Mazowsza na swój koszt w zajmowanych przy pl. Bankowym pomieszczeniach przeprowadził szereg remontów (m.in. wymiana posadzek, montaż ogrzewania itp.).

– Warto zaznaczyć, że od 2006 roku strona rządowa sukcesywnie nakładała na Samorząd Województwa Mazowieckiego nowe zadania zlecone. Od tego czasu do ich realizacji przejęliśmy ponad 50 pracowników bez zapewnienia im przez stronę rządową zaplecza biurowego. Zadania zlecone wykonuje obecnie ponad 100 pracowników – informują urzędnicy sejmiku.

Z kolei na oficjalnej stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowano oświadczenie, w którym przedstawiciele wojewody przekonują, że wypowiedzenie umowy w sprawie użytkowania pomieszczeń zajmowanych przez sejmik było konieczne ze względu na przejęcie od samorządu województwa zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. – Przygotowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji nowych obowiązków obejmuje m.in.: zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla pracowników. W tym celu niezbędne jest pozyskanie nowej powierzchni biurowej. Urząd wojewódzki nie dysponuje wystarczającą liczbą pomieszczeń i nie ma środków na wynajem nowej powierzchni – czytamy w oświadczeniu. I dalej: – wychodząc naprzeciw potrzebom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewoda zaproponował możliwość zagospodarowania przez Urząd Marszałkowski innej powierzchni biurowej w budynku trzypiętrowym w Warszawie, należącym do Skarbu Państwa. Ma on większą powierzchnię niż dotychczas zajmowane pomieszczania. Ponadto Urząd Marszałkowski może przejąć go na własność, tak więc jest to korzystniejsze niż umowa użyczenia, dotycząca powierzchni przy pl. Bankowym.

Facebooktwitterredditpinterest