100 mln zł na drogi na Mazowszu

Na Mazowszu rusza największe od lat wsparcie na budowę dróg powiatowych. Pomoże w tym samorząd województwa mazowieckiego, który przekaże powiatom na ten cel aż 100 mln zł.
Fot. Larisa-K/pixabay.com. W sumie na budowę mazowieckich dróg zostanie przeznaczonych aż 100 mln zł.

Mazowsze potrzebuje bezpiecznych i komfortowych dróg. Tego typu inwestycje to duże wyzwanie dla samorządów. Chcemy im w tym pomóc. Stąd nasza decyzja – podkreśla marszałek Adam Struzik

Drogi sprzyjają inwestycjom

Według danych GUS z 2015 roku na Mazowszu jest blisko 14 tys. km dróg powiatowych. To aż 38 proc. wszystkich szlaków komunikacyjnych na terenie województwa. Są to drogi ważne, szczególnie dla mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy szkoły. Inwestycje drogowe to jeden z priorytetów samorządu województwa mazowieckiego. Sukcesywnie wspieramy tego typu projekty, zarówno środkami własnymi, jak i unijnymi. Liczymy, że dzięki wygospodarowanym z budżetu Mazowsza środkom na drogi powiatowe, nasze codzienne dojazdy będą komfortowe, a w regionie zwiększy się liczba inwestycji – podkreśla Rafał Rajkowski, członek zarządu mazowieckiego.

Konkurs prowadzony jest w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Skierowany jest do powiatów (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), które będą mogły realizować projekty w partnerstwie z innymi samorządami. Środki na ten cel w całości pochodzą z budżetu Mazowsza. Z dróg korzystamy wszyscy, dlatego warto zadbać, aby były one w dobrym stanie. Tak, by nasza podróż była nie tylko szybka, ale przede wszystkim bezpieczna. Są to jednak inwestycje kosztowne, dlatego pomagamy samorządom – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

Sto milionów w dwóch transzach

Inwestycje realizowane będą w ramach dwóch naborów po 50 mln zł. Pierwszy obejmie lata 2017–2018, drugi lata 2018–2019. Samorządy powiatowe mogą otrzymać wsparcie na budowę i przebudowę dróg powiatowych o istotnym znaczeniu dla sytuacji społeczno-gospodarczej subregionu (w tym na infrastrukturę im towarzyszącą), a także na pełną budowę i przebudowę obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ich ciągach. Wszystkie inwestycje będą zrealizowane do końca przyszłego roku. Konkurs dotyczy „dróg powiatowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Oznacza to, że obejmie takie przedsięwzięcia, które będą przyczyniały się przede wszystkim do wzrostu miejsc pracy, a także zwiększenia inwestycji na Mazowszu – podkreśla Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM. – Jeszcze w tym roku chcemy ocenić wnioski i podpisać umowy z beneficjentami, aby można było rozpocząć inwestycje. Co ważne, pierwsze środki trafią do zainteresowanych już dziesięć dni po podpisaniu umowy. Pozwoli to na szybką i sprawną realizację inwestycji, na czym nam bardzo zależy – podkreśla.

Maksymalny poziom dofinansowania to 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 4,2 mln zł. Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 1 do 31 października.

Źródło: mazovia.pl

Facebooktwitterredditpinterest