Najbardziej kreatywne szkoły i nauczyciele Mazowsza wybrani! Wśród nich pedagodzy oraz placówki z Otrębus, Komorowa i Warszawy

W ubiegłym tygodniu rozstrzygnięto konkurs „Edukreator na Mazowszu” na kreatywnego nauczyciela i na kreatywną szkołę. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne.
Fot. mihail_fotodeti/pixabay.com. Kreatywni nauczyciele wiedzą, jak zachęcić uczniów do nauki.

Zadaniem nauczycieli i szkół w konkursie było przedstawienie swoich dokonań za ubiegły rok szkolny, ukazujących kreatywność i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.

Nagrodzeni

Kategoria „Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej”

Zwyciężyli i otrzymują nagrody finansowe w wysokości po 5 tys. zł brutto: Katarzyna Wołek, nauczyciel Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie oraz Arkadiusz Młyński, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach. Wyróżnienia trafiły do: Wiolety Łęgowskiej, nauczycielki Szkoły Podstawowej im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach oraz Małgorzaty Łaski, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie.

Kategoria „Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej”

Zwycięzcą został Dominik Zuziak, nauczyciel CXXXVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana w Warszawie. Do niego trafi nagroda w wysokości 5 tys. zł brutto.

Kategoria „Kreatywna szkoła podstawowa”

Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie. Otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł brutto. Wyróżnienia otrzymały dwie placówki: Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej przy ZSO w Komorowie oraz Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Puchalskiego w Otrębusach.

Kategoria „Kreatywna szkoła ponadpodstawowa”

Najlepsza okazała się Szkoła Przysposabiająca do Pracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zwycięzca otrzymuje nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł brutto.

Konkurs jest organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Facebooktwitterredditpinterest