Rekordowy budżet Mazowsza na przyszły rok [LISTA INWESTYCJI]

Rekordowe środki na inwestycje – tak można podsumować przyszłoroczny budżet Mazowsza. Aż 1,1 mld zł władze województwa przeznaczą na modernizacje i budowy dróg czy doposażenie i remonty w mazowieckich szpitalach i instytucjach kultury.
Fot. stevepb/pixabay.com. Przyszłoroczne wydatki Mazowsza kształtują się na poziomie 3 mld zł.

Planowane dochody województwa wyniosą około 2,9 mld zł, z czego 2,3 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Z założenia wydatki mają być na poziomie 3 mld zł. Wreszcie wracamy do poziomu, w którym wydatki inwestycyjne wyniosą około 30-40 proc. budżetu. W przyszłym roku przewidujemy dwukrotne zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Śmiało mogę powiedzieć, że będzie to dobry budżet i dobry rok dla Mazowsza – podkreśla skarbnik Marek Miesztalski.

Zaplanowane przez samorząd województwa mazowieckiego wydatki inwestycyjne na 2018 rok dotyczą w dużej mierze infrastruktury drogowej. Na ten cel Mazowsze przeznaczy ponad 570 mln zł. 170 mln zł pochłoną inwestycje w mazowieckich szpitalach, ponad 67 mln zł w instytucjach kultury, a blisko 10 mln zł w szkołach i bibliotekach. Znajdą się także środki na wsparcie dla organizacji pozarządowych – 34,4 mln zł. Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie (KM) i Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD). W przyszłym roku wyniosą one łącznie 286,6 mln zł.

Lista wybranych, zaplanowanych inwestycji:

DROGI

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Grójec–Nowe Miasto nad Pilicą–granica województwa – 19,5 mln zł;

2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 w Piasecznie i Konstancinie-Jeziornej – 18,8 mln zł;

3. Modernizacja i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa–granica województwa – ponad 18 mln zł;

4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 888 w Zaborowie – 15,9 mln zł:

5. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 575 Płock–Kazuń Nowy – 15 mln zł;

ZDROWIE

1. Dokapitalizowanie spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” (18,3 mln zł) na dokończenie budowy szpitala w Ząbkach;

2. Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – 11,5 mln zł (w 2019 r. – 500 tys. zł);

3. Modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – 10,7 mln zł;

4. Przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej w Warszawie wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć (Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.) – 8,6 mln zł;

5. Modernizacja oddziałów szpitalnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – 7,5 mln zł (w 2019 r. – 2,35 mln zł);

6. Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie – 1,6 mln zł oraz na rok 2019 – 6,4 mln zł

7. Modernizacja oddziału otolaryngologii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o. – 5,6 mln zł;

8. Modernizacja pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – 5 mln zł (w 2019 r. – 6 mln zł);

9. Przebudowa izby przyjęć dla potrzeb SOR w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym – 4 mln zł;

10. Modernizacja oddziału pediatrii w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – 50 tys. zł (w 2019 r. – 8,3 mln zł).

KULTURA

1. Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów w Muzeum Niepodległości w Warszawie – ponad 6,8 mln zł (w 2019 r. – 500 tys. zł)

2. Nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie „Podróż na wschód” – 4,8 mln zł (w 2019 r. – 1,3 mln zł);

3. Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie pałacu Karolin w Otrębusach w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Mazowsze – 3 mln zł (w latach 2019–2020 – 3,9 mln zł);

4. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie – 2,9 mln zł;

5. Zakup sprzętu i wyposażenia wystaw w Muzeum Etnograficznym w Warszawie – 2,3 mln zł (w 2019 r – 900 tys. zł);

6. Modernizacja skrzydeł północnego i wschodniego Arsenału Warszawskiego w Muzeum Archeologicznym – 172 tys. zł (w latach 2019–2021 – 29,7 mln zł).

Źródło: mazovia.pl

Facebooktwitterredditpinterest