Masz problem mieszkaniem lub pracą? Oni ci pomogą. W Warszawie wystartowała Społeczna Agencja Najmu

Warszawa wspólnie z fundacją Habitat for Humanity Poland utworzyły Społeczną Agencję Najmu, czyli program wynajmu niedrogich mieszkań i kompleksowego wsparcia osób będących w trudnej sytuacji życiowej. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.
Fot. Photo-Mix/pixabay.com. Podstawowym zadaniem Społecznej Agencji Najmu jest pozyskanie niedrogich mieszkań na wynajem,

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała zarządzenie o przekazaniu 12 lokali fundacji Habitat for Humanity Poland na prowadzenie w nich tzw. mieszkań wspomaganych. Pomoc trafi do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To kolejne działanie w ramach programu mieszkaniowego, który warszawscy radni przyjęli w połowie grudnia ubiegłego roku.

– Warszawska Społeczna Agencja Najmu jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce. Dzięki niej mieszkania otrzymają rodziny lub osoby, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na wynajem komercyjny. Mieszkania i wsparcie ze strony fundacji oraz innych miejskich instytucji ma pomóc w wyjściu z kryzysowej sytuacji – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz. – W jednym z pierwszych wyremontowanych lokali przekazanych fundacji Habitat for Humanity Poland zamieszka samotna matka z dwójką dzieci, która w przeszłości doświadczyła przemocy domowej. Bardzo ważne jest, że mieszkanie jest niedaleko przedszkola i szkoły, do której uczęszczają dzieci. Dzięki temu nie będą one narażone na kolejną traumę, tym razem związaną ze zmianą środowiska – dodaje.

Podstawowym zadaniem Społecznej Agencji Najmu jest pozyskanie niedrogich mieszkań na wynajem, a także wsparcie lokatorów w innych kluczowych obszarach np. w znalezieniu pracy, dzięki której uczestnik programu będzie w stanie samodzielnie opłacać koszty najmu. Właścicielom mieszkań SAN oferuje pakiet gwarancji (np. długotrwały najem, regularne i terminowe opłacanie czynszu, monitorowanie mieszkania w okresie najmu), dzięki czemu właściciele skłonni są do znacznej obniżki czynszu. Mieszkania zostały wyremontowane, z czego sześć przez Habitat For Human Poland, siedem przez miasto, a jeden lokal – wspólnie. Mają być one wynajmowane za cenę znacznie niższą od rynkowych i nieco wyższą od czynszu w mieszkaniu socjalnym czy komunalnym (około 12,5 zł za mkw.).

Zarówno w okresie przed najmem jak i w jego trakcie najemca, jako klient Społecznej Agencji Najmu, jest wspierany w trzech obszarach:
a) obszar zatrudnieniowy – SAN pomaga znaleźć i utrzymać odpowiednią pracę, a w przypadku jej utraty poszukuje innego, stabilnego zatrudnienia;
b) obszar mieszkaniowy – SAN pozyskuje niedrogie mieszkania (zarówno prywatne jak i publiczne) i jest stroną umowy z właścicielem (SAN jest gwarantem regularnego opłacania czynszu w okresie najmu); jeśli to potrzebne SAN wyposaża mieszkania w niezbędny sprzęt i meble organizuje zbiórki środków finansowych i mebli);
c) obszar społeczno-integracyjny – SAN razem z innymi organizacjami pozarządowymi lub instytucjami publicznymi wspiera swoich klientów w rozwiązaniu i złagodzeniu problemów społecznych.

– Bardzo zależało nam na tym, żeby Warszawa, wzorem innych stolic europejskich, np. Londynu czy Brukseli, zastosowała innowacyjne rozwiązania, dzięki którym najem mieszkań w odpowiednim standardzie przestanie być dobrem luksusowym. Jestem przekonana, że decyzja władz Warszawy o włączeniu się w utworzenie Społecznej Agencji Najmu, w niedalekiej przyszłości przyniesie takie właśnie rezultaty – powiedziała Magdalena Ruszkowska-Cieślak, prezes fundacji Habitat for Humanity Poland. To chrześcijańska organizacja non-profit, która działa na rzecz zapobiegania bezdomności i poprawy warunków mieszkaniowych.

Źródło: um.warszawa.pl

Facebooktwitterredditpinterest