Rekordowy budżet Mazowsza: miliard na inwestycje!

Aż 1 mld zł władze województwa przeznaczą w tym roku na inwestycje, czyli modernizację i budowę dróg czy remont i zakup sprzętu w szpitalach i instytucjach kultury. Są także spore środki dla organizacji pozarządowych oraz dotacje dla Kolei Mazowieckich i WKD.
Fot. kschneider/pixabay.com. W tym roku najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczonych na modernizację dróg.

Najwięcej środków otrzymają projekty dotyczące infrastruktury drogowej (570 mln zł), szpitali (170,5 mln zł) oraz instytucji kultury (67 mln zł). W planach zarząd uwzględnił także szkoły i biblioteki (10 mln zł) oraz organizacje pozarządowe (34,4 mln zł). Znaczącą pozycją w budżecie Mazowsza są także dotacje dla przewoźników kolejowych – spółek Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa (286,6 mln zł). – Wreszcie wracamy do poziomu, na którym wydatki inwestycyjne stanowią około 30–40 proc. budżetu. Co ważne, przewidujemy dwukrotne zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Na inwestycje przeznaczymy ponad miliard zł, w tym 570 mln zł na budowę i modernizację dróg. Część kierujemy m.in. do powiatów po to, aby rozwój dróg wojewódzkich i powiatowych był równomierny. Ponad 17 mln zł dokładamy jako dotacje na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To z kolei duże wsparcie dla gmin. Na rzecz bezpieczeństwa zarezerwowaliśmy ponad 12 mln zł: 8 mln zł na inwestycje dla ochotniczych straży pożarnych, 4 mln zł na drobny sprzęt dotyczący bezpieczeństwa. Po raz pierwszy mogę powiedzieć, że traktuję ten budżet jako dźwignię, która w sposób równomierny zrównoważy wszystkie działania społeczne, zdrowotne, jak i te dotyczące infrastruktury drogowej – ocenia członek zarządu Elżbieta Lanc.

DROGI

Około 90 proc. z zaplanowanych 570 mln zł, przeznaczona jest na drogi wojewódzkie. 50 mln zł z tej puli to środki na realizację Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych. Jedną z inwestycji drogowych, która zostanie zrealizowana w naszym regionie jest rozbudowa drogi nr 888 w Zaborowie za kwotę 15,9 mln zł.

ZDROWIE

Na inwestycje w placówkach służby zdrowia samorząd województwa wyda ponad 170 mln zł, w tym ponad 
113,6 mln zł na modernizacje i doposażenie szpitali ogólnospecjalistycznych i ponad 
48,3 mln zł – szpitali psychiatrycznych. W naszym regionie będą to m.in.:

modernizacja oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – 10,7 mln zł,

przebudowa obiektu przy ul. Poznańskiej w Warszawie wraz z zakupem wyposażenia dla potrzeb Śródmiejskiego Centrum Specjalistycznego w zakresie hemodynamiki, pracowni elektrofizjologii, przychodni specjalistycznej oraz izby przyjęć (Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie sp. z o.o.) – 8,6 mln zł,

modernizacja oddziałów szpitalnych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie – 7,5 mln zł (w 2019 r. – 2,35 mln zł),

modernizacja oddziału otolaryngologii wraz z zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpi
talu Bródnowskim w Warszawie sp. z o.o. – 5,9 mln zł,

modernizacja pawilonu III w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 
– 5 mln zł (w 2019 r. – 6 mln zł),

przebudowa izby przyjęć dla potrzeb SOR w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym 
– 4 mln zł,

modernizacja oddziału pediatrii w Szpitalu Dziecięcym im. J. Bogdanowicza w Warszawie – 50 tys. zł (w 2019 r. – 8,3 mln zł).

KULTURA

Mazowieckie instytucje kultury otrzymają na inwestycje 67 mln zł. Wsparcie dotyczy m.in. następujących projektów:

dostosowanie Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów do potrzeb Muzeum Niepodległości w Warszawie – ponad 6,8 mln zł (w 2019 r. – 500 tys. zł),

nowa oferta kulturalna Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie „Podróż na wschód” 
– 4,8 mln zł (w 2019 r. – 1,3 mln zł),

utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni 
i Tańca Mazowsze – 3 mln zł (w latach 2019–2020 – 3,9 mln zł),

przebudowa i modernizacja pomieszczeń administracyjnych na nowe przestrzenie edukacyjne wraz z rozbudową sal wystawowych w Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie – 2,9 mln zł (w 2019 r. – 1,7 mln zł),

zakup sprzętu i wyposażenia wystaw w Muzeum Etnograficznym w Warszawie – 2,3 mln zł (w 2019 r – 900 tys. zł).

Źródło: mazovia.pl

Facebooktwitterredditpinterest