Stało się! Prezydent Duda podpisał ustawę o Centralnym Porcie Lotniczym. Wywłaszczą mieszkańców

Specustawa o lotnisku centralnym podpisana. Inwestycja ma powstać nie tylko na terenie gminy Baranów, ale również Wiskitek i Teresina.
Fot. juliaorige/pixabay.com. Pierwsi pasażerowie mają skorzystać z lotniska w 2027 roku.

Ustawę o Centralnym Porcie Lotniczym prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek, 1 czerwca. Dokument określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji oraz towarzyszącej jej infrastruktury, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości m.in. poprzez wywłaszczenia. Ta ostatnia kwestia wzbudza najwięcej emocji wśród mieszkańców Baranowa i okolic. Ustawa wskazuje, że nieruchomości określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. – Dzień wywłaszczenia nieruchomości określony został jako dzień, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna. Dalszą konsekwencją nabycia prawa własności nieruchomości jest wygaśnięcie użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych i trwałego zarządu ustanowionych na nieruchomości. Wygasają również umowy dotyczące wywłaszczonej nieruchomości, w tym w szczególności umowy dzierżawy, najmu oraz użyczenia – czytamy w dokumencie. Wywłaszczeni mieszkańcy będą mogli liczyć na odszkodowania.

Podpisana przez prezydenta ustawa wskazuje, iż w celu nadzoru nad przygotowaniem i realizacją inwestycji ustanawia się pełnomocnika. Jest nim sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw transportu. Pełnomocnika powołuje i odwołuje prezes rady ministrów. Ustawa reguluje także zasady działania spółki celowej, która zostanie utworzona przez Skarb Państwa „w celu zapewnienia przygotowania i realizacji programu realizacji inwestycji budowy CPK oraz koordynacji i kontroli realizacji inwestycji towarzyszących i innych zadań związanych z realizacją CPK”. W ustawie zdecydowano, że realizacja CPK zostanie dokonana jako inwestycja celu publicznego, na podstawie wydawanej przez wojewodę decyzji administracyjnej, a jej lokalizacji można dokonać wbrew ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przypomnijmy, że lotnisko centralne początkowo ma obsługiwać około 45-50 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet 100 mln. Ma być gotowe do końca 2027 roku. W swoim exposé wygłoszonym w grudniu ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Centralny Port Lotniczy „Solidarność” będzie „naszą Gdynią w centrum Polski, w centrum Europy”. Tymczasem większość mieszkańców Baranowa, ale również okolic, jest przeciwna realizacji inwestycji. Na ten cel ma zostać przeznaczona ziemia z terenu aż 21 miejscowości (lub ich dużych fragmentów) i to nie tylko w gminie Baranów, ale również w sąsiednich Wiskitkach i Teresinie. To łącznie ponad 66 km kw. Ostateczna decyzja dotycząca lokalizacji ma zapaść w 2020 roku po konsultacjach z mieszkańcami. 17 czerwca w gminie Baranów ma odbyć się referendum w sprawie budowy lotniska. Ma mieć ono jednak jedynie charakter konsultacyjny.

Facebooktwitterredditpinterest