Mieszkańcy Starych Babic przychylni nowym planom inwestycyjnym. Nowy park handlowy, osiedle mieszkaniowe z terenami zielonymi, przedszkole i plac zabaw

W środę, 16 maja na ulicach Starych Babic można było spotkać ankieterów, których zadaniem było sprawdzenie, co mieszkańcy sądzą o nowych planach inwestycyjnych w gminie. Z przeprowadzonego badania wynika, że według większości ankietowanych inwestycje przyczynią się do rozwoju gminy, co będzie możliwe głównie dzięki wzrostowi wpływów do budżetu z tytułu podatków oraz rozbudowie infrastruktury.
Fot. Nowa inwestycja powstanie u zbiegu trasy S8, ul. Warszawskiej i Batalionów Chłopskich.

Od kilku miesięcy w Urzędzie Gminy trwają prace nad zmianą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice”. Dzięki uchwaleniu nowego projektu będzie możliwe m.in. zezwolenie na budowę nowoczesnej i kompleksowej inwestycji w Bliznem Łaszczyńskiego pomiędzy trasą S8 a granicą z Warszawą. Wstępne ustalenia przewidują likwidację w tym miejscu dotychczasowej uciążliwej strefy usługowo-produkcyjnej na rzecz parku handlowego i osiedla mieszkaniowego wraz z terenami zielonymi, miejscami do rekreacji i wypoczynku, a także przedszkolem z oddziałem żłobkowym oraz dedykowanym placem zabaw. Inwestycja stworzyłaby idealne warunki do rozwoju biznesu, nowe miejsca pracy, a do budżetu trafiłyby duże wpływy z tytułu podatków. Dodatkowo, na koszt inwestora gmina Stare Babice zyskałaby nowy układ komunikacyjny poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury (ul. Warszawska oraz Gościnna) oraz budowę nowych dróg, chodników i licznych miejsc parkingowych, na których brak skarżą się mieszkańcy.

– Do tej pory spotkałem się z wieloma słowami poparcia oraz wyrazami uznania dla prowadzonych przez Urząd Gminy prac. Dlatego zdecydowałem, że warto będzie przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców, która pokaże jak wiele osób jest przychylnych planowanej w Bliznem Łaszczyńskiego inwestycji – mówi pan Marcin Papiński, z którego inicjatywy zrealizowano badanie. – Do zebrania informacji użyliśmy ankiet o charakterze anonimowym, które były wypełniane przez ankieterów na podstawie udzielanych odpowiedzi. Nie zbierano danych osobowych ani danych demograficznych – dodaje.

W rezultacie przeprowadzonego badania okazało się, że nastroje wobec planowanej inwestycji są bardzo pozytywne. Z zebranych informacji wynika, że 62,5 proc. ankietowanych wiedziało wcześniej o trwających w Urzędzie Gminy pracach, a ponad połowa z nich (58,75 proc.) jest zadowolona z planowanych wzdłuż trasy S8 zmian. Zdecydowana większość badanych uważa, że takie inwestycje są korzystne, a według 67,5 proc. przyczyniają się do rozwoju gminy. Wśród potencjalnych korzyści, najważniejsze dla mieszkańców okazały się kolejno: wpływy do budżetu z tytułu podatków, poprawa i rozbudowa infrastruktury/dróg oraz budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym.

Wkrótce członkowie Rady Gminy będą musieli podjąć decyzję w sprawie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice", który pozwoli m.in. na realizację inwestycji w Bliznem Łaszczyńskiego. O tym, jakie decyzje podejmą radni oraz, czy wezmą pod uwagę głosy swoich wyborców dowiemy się już niedługo.

Facebooktwitterredditpinterest

2 komentarzy dla “Mieszkańcy Starych Babic przychylni nowym planom inwestycyjnym. Nowy park handlowy, osiedle mieszkaniowe z terenami zielonymi, przedszkole i plac zabaw

  1. Dlaczego ten artykuł nie jest oznaczony jako treść sponsorowana? Przecież doskonale widać jaki ma wydźwięk! Na zlecenie potencjalnego inwestora zrobiono nierzetelne badanie (“Nie zbierano danych osobowych ani danych demograficznych” – czyli odpowiedzieć mógł każdy, nieważne czy mieszka/jest zameldowany w gminie czy nie), nawet nie wiadomo na jakiej próbie je przeprowadzono. Czy przeprowadziła je profesjonalna firma czy np. znajomi Pana wskazanego z nazwiska? Byłem “ankietowany” i ankieterzy nie chcieli mi zdradzić na czyje zlecenie pracują a także próbowali przekonać mnie do niektórych odpowiedzi korzystnych dla inwestycji. Takie badanie to żart!
    A na końcu jako głos redakcji “O tym, jakie decyzje podejmą radni oraz, czy wezmą pod uwagę głosy swoich wyborców dowiemy się już niedługo.” – sprawa jest jasne – włodarze powinni pozwolić na zmiany. To się nazywa lobbing i jest ok, ale gdy nie udaje rzetelnej informacji.

  2. Pan Papiński jest właścicielem terenu na którym ma zostać wybudowana rzeczona inwestycja. Kurtyna …