Warszawa Zachodnia stanie się supernowoczesnym węzłem przesiadkowym

Nowa, przebudowana Warszawa Zachodnia będzie funkcjonalnym, pozbawionym barier architektonicznych węzłem komunikacyjnym – obiecują przedstawiciele PKP PLK S.A. Pasażerowie pociągów, tramwajów i autobusów zyskają wygodne podróże. Stacja będzie miała całkowicie zadaszone perony, podziemną przestrzeń pasażerską na poziomie -1 oraz przystanek tramwajowy na poziomie -2.
Fot. PKP PLK S.A. Zakończenie inwestycji przewidziano na drugą połowę 2022 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Tramwaje Warszawskie 10 lipca podpisały porozumienie w sprawie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego Warszawa Zachodnia. Wspólna realizacja inwestycji obejmie budowę podziemnego przystanku tramwajowego oraz wykonanie konstrukcji dla przyszłego tunelu tramwajowego pod zmodernizowaną stacją Warszawa Zachodnia. Przystanek będzie jednym z głównych punktów przesiadkowych na nowej trasie tramwajowej z Woli do Wilanowa. Prace zakończą się w drugiej połowie 2022 r.

– Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia to realizacja potrzeb pasażerów i mieszkańców, tworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego, w którym szczególnie istotną rolę pełni kolej. Jednym z ważnych celów Krajowego Programu Kolejowego jest ułatwienie komunikacji w aglomeracjach m.in. przez lepsze łączenie różnych środków transportu. Takie rozwiązania uwzględniamy m.in. w Warszawie, Krakowie, Wałbrzychu, Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Na stacji Warszawa Zachodnia powstaną nowe perony dostępne dla osób o ograniczonej mobilności. Na każdym będą ruchome schody i windy, przystosowane do przewozu wózków i rowerów. PLK wybudują dodatkowy peron od strony Tunelowej. Całą halę peronową przykryje dach. Czytelne oznakowanie oraz system informacji pasażerskiej ułatwią obsługę na peronach. Całkowicie zmieni się przejście podziemne. Będzie wyższe i szersze oraz połączone z przestrzenią poczekalni i kas biletowych. Świetliki umieszczone w konstrukcji peronów zapewnią naturalne światło. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w realizacji inwestycji uwzględniają potrzebę dogodnych połączeń kolei z komunikacją miejską. Nowa Warszawa Zachodnia zwiększy komfort podróżnych przewozów aglomeracyjnych, regionalnych i międzyregionalnych, przesiadających się do autobusów i tramwajów. Pasażerowie skorzystają z wygodnych peronów oraz dogodnego dostępu do transportu miejskiego – mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Warszawa Zachodnia to największa stacja kolejowa w Polsce pod względem wielkości ruchu pasażerskiego. W ciągu doby obsługuje około 1000 pociągów. Nowa Zachodnia będzie dostosowana do rosnącego zainteresowania pasażerów. Zmienią się tory oraz system sterowania ruchem kolejowym. W ramach modernizacji linii średnicowej trasa od Warszawy Zachodniej do Wschodniej będzie przystosowana do większej liczby pociągów. Stworzone zostaną także nowe możliwości połączeń na linii Piaseczno–Legionowo. Dzięki połączeniu linii kolejowej ze Służewca, Lotniska Chopina i Piaseczna z linią kolejową w stronę Warszawy Gdańskiej, po zachodniej stronie Warszawy powstanie dogodny przejazd północ–południe. Planowane jest dogodne przejście z peronu 9 Warszawy Zachodniej (obecny peron 8) do pozostałej części stacji.

Projekt przebudowy stacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych za ponad 11 mln zł wykonuje firma Torprojekt sp. z o.o. Planowany termin zakończenia prac to pierwsza połowa 2019 r. W drugiej połowie 2019 r. przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie inwestycji założono na drugą połowę 2022 r. Modernizacja stacji Warszawa Zachodnia będzie dofinansowana w ramach projektu “Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia” realizowanego z udziałem środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: PKP PLK S.A.

Facebooktwitterredditpinterest