Będzie kolejny odcinek autostrady A2! Wojewoda wydał pozwolenie

Wojewoda mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dotyczącej budowy około 9 km autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego (zadanie B), stanowiącego fragment z ok. 14,6 km autostrady od węzła „Lubelska” do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Fot. pixabay.com. Nowy odcinek powstanie na terenie gminy Halinów i Dębe Wielkie.

Fragment autostrady A2 od węzła „Lubelska” do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego podzielono na dwa odcinki (zadania):

Zadanie A: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek I od węzła „Lubelska” (bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km;

Etap I – odcinek autostrady A2 od km 489+325,68 do km 491+267,40 (decyzja wojewody mazowieckiego z dnia 28.07.2017 r.);

Etap II – odcinek autostrady A2 od km 491+267,40 do km 494+905,40 (decyzja wojewody mazowieckiego z dnia 11.07.2017 r.);

Zadanie B: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego” odcinek II od węzła „Konik” (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km.

Etap III – zakres rozbudowy lokalnego układu komunikacyjnego związanego z lokalizacją obwodu utrzymania autostrady w km około 495+500 A2 (decyzja wojewody mazowieckiego z dnia 20.09.2017 r. zmieniona decyzją wojewody mazowieckiego z dnia 27.07.2018 r.)

Etap III – odcinek autostrady A2 od km 494+905,40 do km 504+094,76 (decyzja wojewody mazowieckiego z dnia 1.08.2018 r.);

Decyzja dotyczy zadania B dla Etapu III na odcinku autostrady A2 od km 494+905,40 do km 504+094,76. Projekt inwestycji zakłada m.in. budowę: zjazdów na teren miejsc obsługi podróżnych (MOP), wjazdów i przejazdów awaryjnych, systemu zarządzania ruchem i elementów ochrony środowiska ograniczających uciążliwość ruchu drogowego. Zadanie to realizowane będzie w powiecie mińskim, w gminach Halinów oraz Dębe Wielkie.

Po wykonaniu całości odcinka autostrady A2 (zadanie B) oraz wybudowaniu odcinków przyległych powstanie funkcjonalny ciąg drogowy umożliwiający wprowadzenie ruchu tranzytowego z S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy w kierunku wschodnim. Autostrada jest drogą publiczną ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Facebooktwitterredditpinterest