Nowe parkingi Park&Ride w Bieniewicach, Płochocinie i Starych Babicach

7 sierpnia została podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa parkingów ”Parkuj i Jedź” w gminach Ożarów Mazowiecki i Stare Babice”. Taki obiekt ma powstać również w Bieniewicach.
Fot. pixabay.com. Korzystanie z parkingów przesiadkowych ma przyczynić się do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Główne cele realizacji projektu to redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz wpływ na rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie. Według zamierzeń, w wyniku budowy parkingów, nastąpi ograniczenie użytkowania samochodów prywatnych do przemieszania się do pracy, szkoły czy na zakupy do Warszawy oraz powrotu do domu, co ma przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie budowy dwóch parkingów – w Płochocinie przy ul. Długiej oraz przy ul. Sienkiewicza w Starych Babicach. Parking w Płochocinie będzie obejmował 83 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, sześć z nich będzie przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt dodatkowo będzie wyposażony w dwie zadaszone wiaty ze stojakami na rowery tworzącymi łącznie 40 rowerowych stanowisk parkingowych. Na teren parkingu będzie można wjechać od ul. Handlowej oraz od ul. Długiej.

Z kolei na parkingu w Starych Babicach, oprócz miejsc dla samochodów, powstaną wiaty dla rowerów oraz ciąg pieszo-rowerowy na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Polnej. Władze gminy mają nadzieję, że dogodne warunki bezpłatnego parkowania samochodu oraz wprowadzenie biletu metropolitalnego zachęcą wiele osób do korzystania z komunikacji miejskiej ZTM. Całkowite nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu wynoszą ponad 2 mln zł. Na budowę obu parkingów otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie ponad 1,5 mln zł. Kwota ta stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Budowa parkingu w Płochocinie szacowana jest na około połowę tej wartości.

Parking typu Park&Ride ma powstać również w Bieniewicach. Inwestycja będzie zlokalizowana na ul. Błońskiej, w sąsiedztwie stacji kolejowej Witanów i również ma być punktem przesiadkowym dla komunikacji zbiorowej. Parking będzie dysponował 70 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, w tym dwoma dla osób niepełnosprawnych. Powstanie także „Bike&Ride” z 30 miejscami parkingowymi dla rowerów. Na realizację projektu gmina Błonie pozyskała ponad 440 tys. zł środków unijnych.

Facebooktwitterredditpinterest