Edukacja ogólna na Mazowszu. Kto tym razem sięgnie po fundusze unijne? [WIDEO]

Już 30 października rusza nabór na dofinansowanie projektów edukacyjnych związanych z kształceniem ogólnym dzieci i młodzieży. To szansa dla szkół, w których uczą się nasze dzieci. Do rozdysponowania będzie ponad 67,5 mln zł. Wnioski można składać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych. Które szkoły z naszego powiatu skorzystają z funduszy unijnych przy tej okazji?
Fot. mat. promocyjne. To już trzeci w ramach obecnej perspektywy budżetowej nabór wniosków o dofinansowanie projektów przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli.

Zbliżający się nabór wniosków to kolejna możliwość sięgnięcia po unijne wsparcie, które ożywi mazowieckie placówki. Dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 odbyły się już dwa nabory. Czas, by kolejne szkoły zwiększyły ofertę swoich zajęć, a nauczyciele mieli okazję nabyć nowe umiejętności i wzbogacić warsztat pracy.

67,5 mln zł na wsparcie edukacji ogólnej na Mazowszu!

RPO WM 2014-2020 zakłada m.in. dofinansowanie projektów związanych z kształceniem dzieci i młodzieży w ramach działania 10.1. Ogromną część funduszy, bo 67,5 mln zł, pochłania poddziałanie 10.1.1, czyli edukacja ogólna. Wkrótce rusza już trzeci w ramach obecnej perspektywy budżetowej nabór wniosków o dofinansowanie. Pieniądze mogą trafić do mazowieckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich o profilu ogólnym. Jakie projekty mogą liczyć na wsparcie?

Założenie poddziałania 10.1.1 polega na tym, by uczniowie zyskali szansę podniesienia swoich kluczowych kompetencji i niezbędnych, uniwersalnych umiejętności – jak np. sprawne korzystanie z technologii informacyjnych. Przewidziane są także szkolenia dla nauczycieli związane m.in. z indywidualnym podejściem do uczniów i wiedzą z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Już na etapie edukacji ogólnej dzieci i młodzież mogą doskonalić kompetencje przydatne w dorosłym życiu, takie jak znajomość języków obcych, matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze czy przedsiębiorczość.

Nawet jeśli władze zarządzające placówkami edukacyjnymi, do których uczęszczają nasze dzieci, nie planowały wzięcia udziału w najbliższym naborze, inicjatywę mogą podjąć rodzice. Zostało wystarczająco dużo czasu, by samorządy i inne podmioty odpowiedzialne za edukację ogólną przygotowały projekt i złożyły wniosek o jego dofinansowanie.

1

Niepowtarzalna szansa dla szkół, do których uczęszczają nasze dzieci

O wsparcie w ramach tego poddziałania mogą wnioskować organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, takie jak samorządy gminne i powiatowe, ale również podmioty prowadzące szkoły o charakterze niepublicznym oraz podmioty posiadające przynajmniej trzyletnie doświadczenie w kształceniu ogólnym.

Obszary objęte dofinansowaniem to np. prowadzenie projektów edukacyjnych, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i projekty rozwijające uzdolnienia uczniów. Wsparcie obejmuje wdrożenie nowych form i programów nauczania, realizację nowatorskich rozwiązań programowych i metodycznych, organizację laboratoriów, warsztatów i kółek zainteresowań. Dofinansowanie uwzględnia zakup wyposażenia służącego doskonaleniu kompetencji cyfrowych, znajomości języków obcych, nauk przyrodniczych i matematyki, jak również pomocy dydaktycznych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.funduszedlamazowsza.eu.

Beneficjentami wsparcia pośrednio stają się także nauczyciele, którzy zyskują szansę na rozwój zawodowy. Dofinansowanie może obejmować szkolenia i kursy, staże i praktyki oraz studia podyplomowe, dzięki którym kadra dydaktyczna będzie lepiej przygotowana do przekazywania uczniom kompetencji kluczowych.

To już działa na zachodnim Mazowszu!

W powiatach zachodniego Mazowsza zrealizowano dotychczas kilkanaście projektów współfinansowanych z funduszy przeznaczanych na poddziałanie 10.1.1. Jednym z nich jest rozpoczęte w ubiegłym roku przedsięwzięcie „Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum (obecnie szkoły podstawowej) w Piastowie” warte ponad 1,4 mln zł. Uczniowie biorą udział m.in. w dodatkowych zajęciach i warsztatach, a szkolne pracownie zyskały nowoczesne wyposażenie. Sześć szkolnych pracowni – językowych, matematycznych i informatycznych – zostało wyposażonych tak, by móc korzystać z nowych technologii. Oferta zajęć dla uczniów powiększyła się zarówno o wyrównawcze z kluczowych przedmiotów, jak i dodatkowe – dotyczące przedsiębiorczości czy grafiki komputerowej, a także rozwijające kompetencje społeczne młodzieży. Nauczyciele mogli liczyć na kursy informatyczne i specjalistyczne szkolenia.

W powiecie żyrardowskim trwa z kolei projekt „Akademia Kompetencji” skierowany do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej, warty ponad 672 tys. zł. Młodzież bierze udział m.in. w zajęciach dodatkowych, warsztatach i kołach naukowych, a placówka zyskała nowy sprzęt: mobilne urządzenia komputerowe, tablice interaktywne, system do testów i pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć metodą eksperymentów i doświadczeń. W tym projekcie również uwzględniono rozwój zawodowy nauczycieli – mogli oni uczestniczyć w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Nowoczesne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” to projekt o wartości 688 tys. zł rozpoczęty w zeszłym roku. Pięć placówek oświatowych z terenu gminy zostanie doposażonych w specjalistyczny sprzęt, który m.in. pozwoli rozwijać kompetencje z kluczowych przedmiotów, w tym z języka angielskiego.

Jednym z projektów realizowanych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego jest „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość!”, którego wartość to ponad 1 mln zł. Dzięki temu dwie kampinoskie szkoły wprowadziły u siebie pakiet zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych oraz ciekawych zajęć około przedmiotowych dla ucznia zdolnego. Są to zajęcia z obszaru matematyczno-przyrodniczego, językowe oraz informatyczne. Projekt wiąże się ze zmodernizowaniem pracowni komputerowych.

2

Jak wziąć udział w projekcie, który startuje już 30 października?

Wnioski o dofinansowanie projektów edukacyjnych należy składać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych od 30 października do 16 listopada. Minimalna wartość projektu wynosi 100 tys. zł, a wkład własny beneficjenta to jedynie 5 proc. Aż 80 proc. kosztów pokryją fundusze europejskie, a reszta będzie pochodziła z budżetu państwa.

RPO WM na lata 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wsparcie jest skierowane do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Więcej informacji o trwających i planowanych naborach można znaleźć pod adresem: www.funduszedlamazowsza.eu.

Kampania współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

4

Facebooktwitterredditpinterest