Lepsze podróże PKP z Radomia do Warszawy

Na trasie Warszawa-Radom planowo przebiegają prace na odcinku Czachówek-Warka. Rozbierane są stare perony i tory. Montowane są fundamenty nowej sieci trakcyjnej. Efektem prac będą szybsze podróże, wygodne przystanki i stacje oraz większy poziom bezpieczeństwa.
Fot. mazowieckie.com.pl. Po zakończeniu przebudowy trasy z Warszawy do Radomia, czas podróży skróci się ze 115 do około 75 minut.

W październiku pomiędzy Czachówkiem a Warką zdemontowano 8 km torów na szlakach i stacjach Warka i Chynów. Zdjęto 17 km sieci trakcyjnej. Specjalne maszyny, tzw. oczyszczarki usunęły stary tłuczeń na kilkunastu kilometrach. Rozebrano peron w Gośniewicach, podobne prace toczą się przy peronach w Sułkowicach, Krężelu i w Michalczewie. Wykonawca zamontował już fundamenty pod 300 nowych słupów i część nowych konstrukcji sieci trakcyjnej

W pracach wykorzystywane są pociągi sieciowe, oczyszczarki tłucznia i palownice oraz koparki, ładowarki, wywrotki. Kolejne prace zapewnią zgromadzone na placu budowy szyny, podkłady i tony kruszywa. Zasadnicze prace torowe pomiędzy Warką a Czachówkiem Południowym zakończą się w połowie 2020 roku. Trwają przygotowania do rozpoczęcia pod koniec roku prac na odcinku Warka-Radom.

Inwestycja na odcinku Czachówek Południowy-Warka koncentruje się na przebudowie stacji Chynów i Warka oraz przystanków Sułkowice, Krężel, Michalczew i Gośniewice. W Chynowie i Warce docelowo wybudowane zostaną przejścia podziemne wyposażone w pochylnie. Zapewni to lepszy dostęp do pociągów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Na wszystkich peronach będą nowe wiaty, ławki, oświetlenie, nagłośnienie i tablice informacyjne. Wymienione zostaną tory na 20 km dwutorowej linii, sieć trakcyjna, 26 rozjazdów. Na styku toru i drogi pozytywnie zmienią się warunki dzięki modernizacji 12 przejazdów oraz budowie wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 731 w Warce. Podczas inwestycji zapewniony jest ruch pociągów. Obowiązuje rozkład jazdy, który już uwzględnia prace.

Inwestycja o wartości 216 mln zł jest w 85 proc. współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. Większy poziom bezpieczeństwa zapewnią nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym dla całego odcinka Warszawa Okęcie-Radom.

Na przełomie roku zaplanowane jest rozpoczęcie prac także pomiędzy Warką a Radomiem. Oprócz modernizacji torów dobudowany zostanie drugi tor, a to zwiększy przepustowość całej trasy.

Trzy nowe przystanki, w tym dwa w Radomiu, usprawnią komunikację w regionie. Ponadto przebudowane zostaną perony na stacji i dziewięciu przystankach. Wartość modernizacji odcinka Warka-Radom to 429 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 85 proc.

Po zakończeniu przebudowy trasy z Warszawy do Radomia, czas podróży skróci się ze 115 do około 75 minut. Po uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych najszybsze pociągi pojadą z prędkością 160 km/h. Pasażerowie skorzystają z wygodnych peronów. Większe bezpieczeństwo zapewnią przebudowane przejazdy kolejowo-drogowe i nowe urządzenia sterowania ruchem.

Źródło: PKP PLK S.A.

Facebooktwitterredditpinterest