W Brwinowie powstanie ogród botaniczny

Ogród botaniczny – to kolejna już inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie. Na ten cel gminie udało się pozyskać dofinansowanie.
Fot. Urząd Gminy w Brwinowie. W brwinowskim parku sukcesywnie są przeprowadzane kolejne prace.

Ogród botaniczny ma powstać w ramach projektu „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni”. Ponieważ we wcześniejszych przetargach nie udało się znaleźć wykonawcy na projekt i późniejsze wykonanie prac, gmina Brwinów zdecydowała o rozdzieleniu tych zadań. Wykonawca wybrany w przetargu ma za zadanie wykonanie dokumentacji projektowej ogrodu botanicznego wraz z późniejszym nadzorem autorskim nad pracami. Wartość umowy to 40 500 zł. Zgodnie z podpisaną umową projektant – Agata Kędzierawska miała przygotować projekt do 10 grudnia 2018 roku.

Projekt „Kolejny etap rewitalizacji parku miejskiego w Brwinowie – zagospodarowanie terenów zieleni” będzie realizowany w latach 2018-2021. Na jego realizację gmina Brwinów otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 140 229,65 zł (co stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych) ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ma na celu uporządkowanie istniejącej zieleni oraz urządzenie nowej, wprowadzenie nasadzeń drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw, założenie trawników i roboty pielęgnacyjne, stworzenie systemu oświetlenia oraz monitoringu. Zostaną wykonane nasadzenia drzew z gatunków rodzimych w odmianach hodowlanych, nasadzenia niektórych rabat kwiatowych i traw dekoracyjnych. Powstaną pergole, pojawią się nowe elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, elementy ozdobne, a także nowe alejki i oświetlenie.

Facebooktwitterredditpinterest