CZAS NA WYMIANĘ PIECA! – ruszają unijne dotacje

Powstający przy okazji kolejnych sezonów grzewczych smog wciąż stanowi istotny problem na Mazowszu. To groźne dla zdrowia mieszkańców zjawisko wkrótce może być znacznie zredukowane. Uruchamiane niebawem dotacje unijne zostaną wykorzystane na modernizację przestarzałych urządzeń grzewczych, zwłaszcza opartych o niskiej jakości paliwa i niespełniających najwyższych norm emisji. Nabór wniosków rozpocznie się pod koniec grudnia. To szansa na wymianę przestarzałych nieekologicznych urządzeń lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Fot. mat. promocyjne. Walka ze smogiem powstającym na skutek niskiej emisji, którą prowadzi Urząd Marszałkowski, odbywa się na wielu frontach.

Smog jest bezpośrednim czynnikiem, który razem z wdychanym powietrzem może uszkadzać nasze drogi oddechowe, a niektóre zawarte w nim szkodliwe substancje mogą przenikać do krwiobiegu. Skutki tego najbardziej odczuwają osoby z astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy też ze schorzeniami alergicznymi. Trzeba też pamiętać, że smog wpływa na rozwój rozmaitych zaburzeń u płodu – wyjaśnia zagrożenia związane ze smogiem dr n. med. Grzegorz Krasowski z Mazowieckiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. Problemu smogu nie wolno bagatelizować, bo jest poważnym zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia i życia. Szkodliwe substancje i niebezpieczne pyły, których wysokie stężenie wciąż można zmierzyć w mazowieckim powietrzu, nie jest jedynie efektem spalin samochodowych. Do zjawiska przyczynia się także eksploatacja starych urządzeń grzewczych i ogrzewanie budynków nieodpowiednim paliwem.

Mazowsze walczy ze smogiem – skutki uchwały antysmogowej

Na Mazowszu robi się bardzo wiele, aby rozwiązać problem smogu. Jednym z elementów tej polityki jest uchwała antysmogowa przyjęta przez radnych województwa w zeszłym roku. Na jej mocy użytkownicy wszystkich urządzeń grzewczych na paliwa stałe o mocy do 1 MW muszą liczyć się z szeregiem ograniczeń i zakazów. W uchwale uwzględniono również listę dopuszczalnych do eksploatacji urządzeń ze względu na ich parametry. Przy wymianie pieca warto zwrócić uwagę na ekologiczne źródła energii, do których należą gaz, energia elektryczna, źródła odnawialne i systemy ciepłownicze. W przypadku paliw stałych instalować można wyłącznie urządzenia należące do wskazanej w dokumencie klasy.

Gminy, które zostały wskazane w programach ochrony powietrza, mają natomiast obowiązek wdrożenia lub aktualizacji Programów Ograniczania Niskiej Emisji odpowiadających za emisję pochodzącą z budynków jednorodzinnych. Celem programów jest inwentaryzacja i wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych. Fundusze unijne to ogromna szansa na jej dokonanie!

smog

12 mln zł na walkę z niską emisją!

Zbliżający się konkurs odbędzie się w ramach RPO WM 2014-2020, a konkretnie poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Nabór ruszy od 31 grudnia, a do rozdysponowania będzie aż 12 mln zł pochodzących z funduszy europejskich. Dofinansowania dotyczą projektów ograniczających niską emisję, czyli modernizacji lub wymiany urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe na bardziej efektywne ekologicznie gazowe, wykorzystujące biomasę lub odnawialne źródła energii. Projekty mogą także polegać na przyłączeniu budynku do sieci ciepłowniczej, co dotyczy gospodarstw domowych oraz osiedlowych sieci ciepłowniczych.

Tym razem o dofinansowanie mogą wnioskować np. samorządy, a także ich związki i stowarzyszenia, które zrealizują projekty parasolowe. W ten sposób pieniądze trafią nie tylko na rzecz budynków publicznych, lecz także osób prawnych i gospodarstw domowych. W najbliższym naborze mogą wziąć udział również wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz TBS-y. Informacje na ten temat będzie można znaleźć na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Co warto wiedzieć o kotłach?

Uchwała antysmogowa wprowadza wytyczne dotyczące kotłów dopuszczonych do eksploatacji. Muszą one spełniać wymagania ekoprojektu, czyli normy związanej z efektywnością energetyczną i emisją zanieczyszczeń, które określa stosowne rozporządzenie Komisji Europejskiej. Według normy PN-EN 303-5:2012 kotły mogą mieć klasę 3., 4. i 5., co odpowiada podziałowi ze względu na emisję zanieczyszczeń.

Urządzenia, które znajdują się w eksploatacji obecnie, są objęte okresem przejściowym. Jeśli nie spełniają żadnej klasy według wspomnianej normy, ich wymiana musi nastąpić do końca 2022 roku. Z kolei kotły należące do klas 3. oraz 4. należy wymienić do końca 2027 roku. Kotły i piece klasy 5. mogą być eksploatowane do końca swojej żywotności.

smog2

Kupując nowy kocioł, warto dowiedzieć się, czy urządzenie posiada certyfikat i jest zgodne z wymaganiami stawianymi przez ekoprojekt. Takich informacji powinien udzielić sprzedawca lub producent urządzenia. Jeśli w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej jej nie znajdziemy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprzęt nie spełnia wymagań żadnej z klas. Nie wolno zapominać też o rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r., które zakazuje używania i sprzedawania kotłów na paliwo stałe posiadających ruszt awaryjny.

W jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu. Można tego dokonać drogą elektroniczną przez system MEWA 2.0, gdzie wniosek składamy razem z załącznikami. System dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu. Wniosek należy potwierdzić podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP. Mazowsze ma w sumie do wykorzystania ponad 8 mld zł w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Walka z zanieczyszczonym powietrzem na wielu frontach

Najbliższy konkurs nie będzie pierwszym, jaki rozpocznie się w tym roku. Poprzedni nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych z ograniczeniem niskiej emisji trwał od marca do października. 61 wniosków, które zostały wówczas złożone, podlega aktualnie ocenie formalnej i merytorycznej.

Warto wiedzieć, że walka ze smogiem powstającym na skutek niskiej emisji odbywa się na wielu frontach. Zarząd województwa mazowieckiego podpisał dotychczas 59 umów, dzięki którym zostaną zrealizowane projekty o wartości ponad 1,2 mld zł. 840 mln zł pokryło dofinansowanie z RPO WM 2014-2020. Wśród nich jest m.in. 25 projektów z subregionu warszawskiego zachodniego, na które przeznaczono łącznie prawie 174 mln zł. Dotychczasowe działania dotyczą m.in. zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym postawienia na transport zbiorowy. Korzystne jest budowanie nowych centrów przesiadkowych i wymiana autobusów na odznaczające się niższą emisją. W ramach dotacji tworzy się ścieżki rowerowe i parkingi typu „parkuj i jedź”.

Kampania współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

4

Facebooktwitterredditpinterest

2 komentarzy dla “CZAS NA WYMIANĘ PIECA! – ruszają unijne dotacje