Rekrutacja do szkół w powiecie żyrardowskim. „Młodzież znajdzie w nich najlepsze warunki nauki i rozwoju”

W tym roku szkolnym jest wdrażany kolejny etap systemowej reformy oświaty. Uczniów czeka tzw. podwójny nabór. Włodarze zapewniają, że w szkołach w powiecie żyrardowskim dla nikogo nie zabraknie miejsca.
Fot. Sprachschuleaktiv/pixabay.com. Uczniowie mają do wyboru szkoły w Żyrardowie, Mszczonowie, Puszczy Mariańskiej i Wiskitkach.

Od tego roku w szkołach będą organizowane równolegle klasy pierwsze o różnych podstawach programowych. Uczniowie kończący ósmą klasę szkoły podstawowej (rocznik 2004) mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum (rocznik 2003) mogą ubiegać się jak dotychczas o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Oznacza to, że między tymi klasami nie ma żadnych zależności programowych, uczniowie nie uczestniczą we wspólnych zajęciach i nie są łączeni w grupy. W tej sytuacji rekrutacja dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów jest oddzielna.

W samej rekrutacji zasadniczo nic się nie zmieni. Nabór do wszystkich typów szkół będzie złożony. W pierwszej kolejności pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego. Komisja rekrutacyjna uwzględni także oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych przedmiotów. O tym, które to będą, zdecyduje dyrektor szkoły przeprowadzającej rekrutację. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem i za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.

W tym roku, w powiecie żyrardowskim, mury szkół podstawowych opuści 734 uczniów, gimnazjów zaś 713 uczniów. Powiat żyrardowski jako organ prowadzący dla Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej, Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie, Zespołu Szkół Nr 1 w Żyrardowie, Zespołu Szkół Nr 2 w Żyrardowie, Zespołu Szkół Nr 3 w Wiskitkach, Zespołu Szkół w Mszczonowie oraz miasto Żyrardów jako organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie przygotowali w sumie dla ósmoklasistów 740 miejsc (w tym 380 w liceach, 250 w technikach i 110 w szkołach branżowych I stopnia), natomiast dla gimnazjalistów 722 miejsca (362 w liceach, 250 w technikach i 110 w szkołach branżowych I stopnia). – Dla nikogo zatem nie zabraknie miejsca – zapewniają żyrardowscy włodarze.

– Zachęcamy do wyboru naszych szkół, gwarantując, że młodzież znajdzie w nich najlepsze warunki nauki i rozwoju. Nasze samorządy każdego roku zwiększają nakłady finansowe na oświatę, inwestują w infrastrukturę i wyposażenie, dbają o doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dzięki licznym dotacjom unijnym oferujemy olbrzymie spektrum kierunków zawodowych w technikach oraz bardzo wysoki poziom kształcenia w liceach. Jesteśmy przekonani, że każdy uczeń znajdzie dla siebie adekwatną i satysfakcjonującą ścieżkę kariery naukowej i zawodowej – przekonują starosta żyrardowski Beata Sznajder i prezydent Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski.

Źródło: Powiat żyrardowski

Facebooktwitterredditpinterest