Rozpoczęli prace nad III linią metra!

Ruszył przetarg na opracowanie studium technicznego dla III linii metra. Zadaniem inżynierów będzie analiza wariantów przebiegu linii M3 na odcinku od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław.
Fot. um.warszawa.pl. Analizie fachowców zostanie poddany przebieg linii M3 na odcinku od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław.

– Postawiliśmy pierwszy krok zbliżający nas do budowy III linii metra w Warszawie. Wkrótce dowiemy się, który z proponowanych przez nas wariantów przebiegu linii M3 na Pradze-Południe jest zdaniem inżynierów najbardziej optymalny. Wyniki ich prac powinniśmy poznać za około 12 miesięcy, a wstępny raport już po trzech miesiącach – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Jak informują urzędnicy ze stołecznego ratusza, jednym z priorytetów działania prezydenta Trzaskowskiego jest szeroko rozumiana poprawa jakości komunikacji miejskiej. Należy tutaj wymienić prace nad koncepcją dalszej rozbudowy linii M2 do stacji Ursus Północny, budowę linii tramwajowych do Wilanowa, na Gocław i Zieloną Białołękę, a także rozbudowę sieci metra o kolejne linie. Aby zrealizować ostatnią z zapowiedzi, konieczne jest przeprowadzenie analizy możliwości i uwarunkowań budowy linii M3 w kierunku Gocławia. W tym celu została wszczęta procedura ogłoszenia postępowania na „Opracowanie studium technicznego III linii metra wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka w Warszawie – Etap I – Praga”. Niezbędne dokumenty do unijnej agendy w piątek, 17 maja, wysłało Metro Warszawskie.

Opracowanie ma udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu i lokalizacji stacji III linii metra na odcinku od stacji C14 Stadion Narodowy do projektowanej stacji E6 Gocław, wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka. Dostarczy również informacji o założeniach lokalizacyjnych, technicznych, własnościowych i szacunkowych kosztach inwestycji. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie kolejnych prac przygotowawczych tj. wykonanie badań geologicznych, opracowanie studium wykonalności, wykonanie projektów koncepcyjnych oraz projektów budowlanych.

Do szczegółowej analizy w ramach studium technicznego wskazano:

Wariant I – przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy-stacja E6 Gocław, wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka – zgodnie z wytycznymi zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP);

Wariant II – przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy-stacja E5 Gocław, wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją prezentowaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego;

Wariant III – przebieg na odcinku: stacja C14 Stadion Narodowy-stacja Gocław, wraz ze stacją techniczno-postojową Kozia Górka – zgodnie z koncepcją zaproponowaną przez autorów opracowania.

Jak wskazują władze Warszawy, analiza porównawcza wariantów przebiegu III linii metra musi zostać wykonana z uwzględnieniem: kryteriów funkcjonalno-przewozowych w tym wielkości przewozów, integracji różnych podsystemów transportowych), przestrzennych (kolizje z zagospodarowaniem), środowiskowych (oddziaływanie na środowisko i warunki zamieszkania), a także ekonomicznych.

Oferty w postępowaniu można składać do 25 czerwca. Kryteriami oceny będą: 58 proc. cena, 18 proc. doświadczenie koordynatora, 12 proc. doświadczenie analityka ruchu, 6 proc. doświadczenie planisty/urbanisty i 6 proc. doświadczenie projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Źródło: um.warszawa.pl

Facebooktwitterredditpinterest