Podwyżka cen biletów Kolei Mazowieckich. Posypią się wyższe kary!

Niedawno informowaliśmy o podwyżce cen biletów na WKD. Niestety, od 1 lutego, więcej będą musieli zapłacić również pasażerowie Kolei Mazowieckich.
Fot. mazowieckie.com.pl. Przedstawiciele Kolei Mazowieckich podkreślili, że to pierwsza podwyżka od pięciu lat.

Decyzję dotyczącą podwyżki cen biletów zarząd spólki Koleje Mazowieckie (KM) podjął na posiedzeniu, które miało miejsce 15 stycznia. Nowa taryfa obowiązuje od 1 lutego. Podwyżka jest spowodowana głównie wzrostem cen energii elektrycznej oraz płacy minimalnej. Przedstawiciele Kolei Mazowieckich podkreślili, że ostatni wzrost cen biletów miał miejsce w 2015 roku.

Jakie zmiany czekają na pasażerów od 1 lutego?

1. Wzrost cen biletów średnio o 10 proc.;

2. Podwyżka opłaty za:

wydanie biletu na przejazd w pociągu,

legalizację biletów abonamentowych,

od stacji i przystanków, na których czynna jest kasa biletowa prowadząca sprzedaż biletów danego rodzaju z 4 zł na 6 zł;

3. Opłaty dodatkowe:

a) wzrost wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt:

ze 185 zł na 210 zł – w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu,

ze 148 zł na 168 zł – za przejazd bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego albo bezpłatnego przejazdu,

z 74 zł na 84 zł – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,

b) w razie:

natychmiastowego uiszczeniu opłaty dodatkowej w pociągu, jej wysokość zostanie obniżona o około 30 proc.

uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty jej wysokość obniżona zostanie o około 20 proc.,

c) wzrost opłaty dodatkowej za spowodowanie przez podróżnego nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pociągu z 555 zł na 630 zł,

d) podwyższenie wysokości opłaty manipulacyjnej uwzględniającej ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej z 17 zł na 20 zł.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

Facebooktwitterredditpinterest