Czego dowiesz się z kursu KPP w Warszawie? [ART. SPONSOROWANY]

W programie kursów KPP poruszane są różne zagadnienia związane z ludzkim życiem i zdrowiem. Omawiane są nie tylko problemy nagłych stanów osoby poszkodowanej, ale też kwestie nawiązujące do obsługi sprzętu ratującego życie. Czego jeszcze uczą szkolenia z pierwszej pomocy? Warszawa – gdzie można zapisać się na kurs w stolicy?
Fot. pixabay.com. Kurs KPP trwa 66 godzin, z czego 41 to zajęcia praktyczne.

Szkolenie z pierwszej pomocy w Warszawie – kto organizuje?

Centrum Ratownictwa jest jedną z instytucji organizujących cykliczne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w największych polskich miastach. Cel, który przyświeca tej firmie to rzetelna i profesjonalna nauka pierwszej pomocy. Podczas swojej ponad piętnastoletniej obecności na polskim rynku instytucja przeprowadziła tysiące szkoleń, dzięki czemu coraz większa grupa Polaków zna podstawowe zasady ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Szczegółowe informacje na temat szkoleń z pierwszej pomocy organizowanych w Warszawie znajdziesz pod adresem www.centrumratownictwa.com/kurs-kwalifikowanej-pierwszej-pomocy-kpp/warszawa. Jakie umiejętności można zdobyć na tego typu kursie? Ile jest ważne szkolenie z pierwszej pomocy?

Pierwsza pomoc – kurs dla każdego

Oferta kursów z pierwszej pomocy jest skierowana nie tylko do określonych grup zawodowych, czego przykładem są służby mundurowe czy strażacy, ale także do osób prywatnych oraz przedsiębiorstw. Podsumowując: jest to kurs skierowany do każdej osoby, która chce zdobyć bezcenne umiejętności pozwalające uratować ludzkie życie lub zdrowie w okolicznościach nieszczęśliwego zdarzenia.

Kto prowadzi szkolenie z zakresu pierwszej pomocy?

Prowadzący szkolenia KPP to osoby z kręgu pracowników służby medycznej. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się z kursantami lekarze, ratownicy medyczni oraz psycholodzy, którzy w swojej codziennej pracy mają do czynienia z niebezpiecznymi dla zdrowia i życia sytuacjami.

Jak długo trwa szkolenie?

Kurs KPP trwa 66 godzin, z czego aż 41 to zajęcia praktyczne. Program został ułożony w taki sposób, by po zajęciach teoretycznych kursanci mieli możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy podczas ćwiczeń praktycznych. Metoda ta pozwala szybciej utrwalić nowe umiejętności.

Jakie umiejętności można zdobyć?

W początkowej fazie kursu instruktorzy wyjaśniają, jak zachować bezpieczeństwo własne oraz poszkodowanego na miejscu zdarzenia, i jak to miejsce zabezpieczyć.

Sporą część zajęć poświęca się sprzętowi ratującemu życie. Omówione są zestawy ratownicze i sposoby dezynfekcji. Kursanci zostają zapoznani przede wszystkim z urządzeniem, jakim jest defibrylator AED oraz poznają jego metody użytkowania.

Najwięcej uwagi poświęca się samej osobie poszkodowanej. Instruktorzy wyjaśniają, jak postępować w przypadku różnego rodzaju urazów ciała, od mechanicznych, które zdarzają się najczęściej, po urazy chemiczne czy termiczne.

Jak wygląda egzamin końcowy?

Ostatnim etapem kursu jest państwowy egzamin, który podzielony jest na część teoretyczną oraz praktyczną. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający tytuł „Ratownika”.

Ile jest ważne szkolenie z pierwszej pomocy?

Zaświadczenie o zdobyciu kompetencji „Ratownika” ważne jest przez okres 3 lat od jego otrzymania. W momencie kiedy zbliża się data utraty zdobytych uprawnień, możliwa jest jego recertyfikacja. Warunkiem przystąpienia do recertyfikacji jest posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, którego termin ważności nie upływa nie później niż 3 miesiące od dnia ponownego egzaminu.

Facebooktwitterredditpinterest