Studia psychologiczne – czy warto studiować na kierunku psychologia [MAT. PARTNERA]

Jednym słowem można by określić, że psychologia to nauka o duszy (psyche – dusza, logos – słowo, nauka), która ma swoje początki w starożytności. Wcześniej psychologia była traktowana jako dziedzina filozofii, a jej prekursorów najbardziej interesowała specyfika procesów psychicznych, którzy poszukiwali odpowiedzi m.in. na pytania, czy procesy zachodzące w głowie człowieka czy mają charakter materialny, czy też są funkcją odrębnej substancji -duszy. Czy warto studiować psychologię - co zrobić, by zdobyć zawód psychologa?
Fot. mat. partnera. Psychologia obecnie ma bardzo szeroki obszar wiedzy i dzieli się na wiele specjalizacji np. psychoterapię.

Za prekursora psychologii w starożytności można uznać Platona, który jako pierwszy opisał konflikty wewnętrzne i Arystotelesa, któremu zawdzięczamy pierwszą systematyczną klasyfikację procesów psychicznych.

Jednak za ojca psychologii uważamy Wilhelma Wundta, który w 1879 roku założył w Lipsku pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej, gdzie badano działanie zmysłów oraz procesów poznawczych.

Psychologia jako dziedzina nauki ewaluowała na przestrzeni lat co spowodowało, że ciągle się rozszerza obejmując coraz to nowe obszary nauki – w niej samej powstało sporo nurtów, na których buduje się coraz to nowe, coraz bardziej bliżej struktury człowieka dziedziny, jak choćby:

 • psychologię poznawczą,
 • behawioryzm,
 • psychologię humanistyczną,
 • psychoanalizę, której twórcą jest Zygmunt Freud

Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o Alfredzie Binecie, który w 1907 roku stworzył test inteligencji dla dzieci – Simon Binet Test -tę datę uznaje się za jedną z ważniejszych dat w dziedzinie psychologii, ponieważ odpowiada za pojawienie się pierwszego testu psychologicznego.

Psychologia na przestrzeni lat zyskała uznanie i rozwinęła swe wpływy na wszystkie dziedziny naukowe. Oczywisty wydaje się dziś związek psychologii z medycyną, edukacją, biologią, filozofią czy literaturą, socjologią, mniej oczywisty z ekonomią, polityką czy prawem i naukami o środowisku – jednak trzeba wyraźnie zaznaczyć, że ona jest wszędzie. To emocje są kluczem do naszego zdrowia psychicznego -to jak sobie z nimi radzimy, jakie mamy mechanizmy obronne, przemyślenia i wnioski – to właśnie jest psychologią w codziennym wydaniu każdego z nas.

Mówi się, że od naszego środowiska zależy nasze zdrowie, czyli od sposobu życia, odżywiania, ale okazuje się, że nasze myśli, przemyślenia są równie ważne i co więcej, to, co i jak myślimy determinuje nasze zdrowie i życie. Negatywnym myśleniem możemy spowodować szereg dolegliwości i chorób, natomiast pozytywne nastawienie może wyciągnąć nas z poważnych chorób i tarapatów.

Czy nie warto więc byłoby poznać psychologiczne mechanizmy, by móc samemu radzić sobie z tym, co nam doskwiera? A może dobrze byłoby poznanie psychologicznych technik, by umieć pomagać innym? Ci którym te zagadnienia samopoznania są bliskie, mogą zdobyć zawód psychologa, by posiąść te umiejętności.

Wspomnieliśmy powyżej, że psychologia obecnie ma bardzo szeroki obszar wiedzy i dzieli się na wiele specjalizacji, jak choćby -psychologia:

 • ogólna,
 • rozwojowa,
 • kliniczna,
 • rodzinna,
 • społeczna,
 • neuropsychologia,
 • kryminalistyczna,
 • sądowo-penitencjarna,
 • reklamy,
 • sportu, zwierząt,
 • psychoterapia,
 • psychoseksuologia,
 • psychotraumatologia i wiele innych.

Te i inne dziedziny psychologii możemy poznać wybierając studia na kierunku psychologia. Mogą to być zarówno studia jednolite magisterskie, trwające 3 lata studia I stopnia, studia II stopnia, studia podyplomowe, studia stacjonarne, niestacjonarne studia – to główne ścieżki prowadzące do zdobycia zawodu psychologa.

Od czego więc zacząć

 • Pierwszym krokiem jest dobrze zdana matura. Osoby, które zastanawiają się nad tym czy wybrać studia psychologiczne, muszą mieć świadomość, że są to studia cieszące się niemalejącą popularnością, stąd konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo wysoka. W ramach rekrutacji na kierunek psychologia uczelnie organizują konkursy świadectw i w związku z tym warto przygotować się do egzaminu dojrzałości odpowiednio wcześnie. 
 • Drugim krokiem jest wyszukanie odpowiedniej uczelni i zaznajomienie się, jaki kierunek studiów oferuje dana uczelnia czy wyższa szkoła.
 • Trzeci krok to warunki rekrutacji obowiązujące w wybranych uczelniach, wybór odpowiednich kierunków studiów, jakie są obowiązujące przedmioty, warunki kształcenia, rodzaj zdobytych specjalizacji i umiejętności w trakcie studiów, tryb kształcenia.
 • Warto też zaznajomić wcześniej z opiniami, co studenci piszą, mówią o danym kierunku i wybrać taki uniwersytet, szkołę wyższą, która najbardziej odpowiada naszym oczekiwaniom.

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie – to międzynarodowa uczelnia niepubliczna, która posiada w swojej ofercie wiele specjalizacji psychologicznych na różnorodnych kierunkach studiów – może to być psychologia rozwoju człowieka, kryminalistyczna, sportu czy psychoterapia. Niekoniecznie musimy studiować tu psychologię, gdyż uczelnia ta oferuje naukę na różnorodnych kierunkach, jak choćby prawo, finanse czy zarządzanie.

Wiedza zdobyta na studiach psychologicznych wspomoże nas nie tylko w zawodzie, jakim jest psycholog czy psycholog kliniczny, psychiatra, ale wzbogaci też przyszłych biznesmenów, finansistów, pedagogów.

Podsumowanie

Psychologia zajmuje się badaniem zachowań oraz procesów psychicznych, a także ich zależności od fizycznego stanu organizmu, stanu umysłu czy środowiska zewnętrznego. Za nadrzędny cel psychologii, uznaje się opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie i kontrolowanie ludzkiego zachowania.

Głównym obiektem zainteresowania w psychologii jest jednostka, wobec tego studiować psychologię, to starać się zrozumieć jak czujemy, myślimy, uczymy się, komunikujemy z innymi ludźmi oraz rozumiemy samych siebie.

Warto więc wybrać taki kierunek studiów i takie przedmioty, by podczas pracy móc rozwiązywać dylematy, problemy swoje i innych ludzi -praca ta jest niezmiernie ciekawa i satysfakcjonująca!

Facebooktwitterredditpinterest