Centrum przesiadkowe w Piastowie [FOTO]

Budowa centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź” w Piastowie to inwestycja mająca na celu poprawę jakości powietrza. Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Fot. UM Piastów.

Główną ideą budowy centrum przesiadkowego jest zwiększenie roli transportu zbiorowego w codziennych podróżach mieszkańców, zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych na rzecz komunikacji zbiorowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a przede wszystkim zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Centrum przesiadkowe jest realizowane w trzech etapach.

Etap I to budowa parkingów przy ul. Dworcowej oraz uporządkowanie komunikacji wzdłuż dworca PKP. W ramach już przeprowadzonych prac powstały miejsca parkingowe oraz nowy postój taxi i miejsce postoju czasowego – tzw. Kiss + Ride. Wybudowano tu łącznie 52 miejsca parkingowe, w tym trzy dla osób niepełnosprawnych.

II etap inwestycji obejmuje budowę schodów i wind na stacji PKP. Umożliwi to połączenie peronów z istniejącym wiaduktem.

Etap III inwestycji obejmuje budowę parkingu przy ul. J. Poniatowskiego. W ramach prac zostanie wybudowanych ponad sto miejsc postojowych oraz stacja do ładowania samochodów elektrycznych i miejsca dla rowerów.

Źródło: UM Piastów

Facebooktwitterredditpinterest