Umowa podpisana. Będzie wiadukt między Pruszkowem a Piastowem wraz z infrastrukturą towarzyszącą!

Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch podpisał z wojewodą umowę dotyczącą dofinansowania budowy wiaduktu oraz dróg dojazdowych. Przeprawa powstanie przy ul. Grunwaldzkiej.
Fot. UM Pruszków. Dotacja od wojewody wyniosła ponad 5,1 mln zł.

Umowę z wojewodą mazowieckim prezydent Makuch podpisał w środę, 13 października. Dotyczy ona dofinansowania zadania pn. „Budowa ul. Grunwaldzkiej w zakresie dojazdu na wiadukt drogowy nad torami kolejowymi LK nr 1 i LK nr 447 wraz z dowiązaniem do istniejącego układu drogowego i sieciami uzbrojenia terenu”. Na podstawie umowy miasto Pruszków otrzyma dofinansowanie w kwocie 5.125.392,99 zł. Termin realizacji zadania przewidziany jest na lata 2021-2023.

– Inwestycja, która będzie realizowana przy otrzymanym wsparciu, dotyczy budowy dwóch nowych odcinków dróg oraz wiaduktu nad torami. W zakresie układu drogowego przewiduje się przede wszystkim realizację ciągu komunikacyjnego prowadzącego wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, przejścia nad torami PKP oraz skomunikowanie z ul. Warszawską – informują urzędnicy z pruszkowskiego magistratu.

Droga ta będzie stanowiła oś komunikacyjną obszaru, stanowiącą łącznik dla ruchu lokalnego zarówno samochodowego, jak i pieszego. Dodatkowo przewidziano zmianę przebiegu ul. Warszawskiej w celu skomunikowania jej z projektowanym połączeniem z ul. Grunwaldzką po stronie północnej.

Źródło: UM Pruszków

Facebooktwitterredditpinterest