Pomoc osłonowa dla najuboższych

Stołeczni radni zdecydowali o uruchomieniu pomocy osłonowej dla osób mieszkających samotnie w trudnej sytuacji materialnej. O zasiłek celowy już można się ubiegać.
Fot. stock. Aby otrzymać pomoc, trzeba zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej.

Pomoc osłonowa jest skierowana do warszawiaków w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może być dużym obciążeniem. O wsparcie mogą ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.

Pomoc dla samotnie gospodarujących mieszkańców stolicy wynosi minimum 50 proc. ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. Finalna wysokość wsparcia zostanie ustalona przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej. Podwyższone kryteria dochodowe do ubiegania się o pomoc osłonową obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

Aby otrzymać pomoc, trzeba zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania. Wsparcie jest udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego. W przypadku samotnych osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, przyznana kwota może być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych – ze względu na to, że opłata za odpady wliczana jest do czynszu. W przypadku osób samotnych z budynków jednorodzinnych, pomoc trafi bezpośrednio do mieszkańca i to on będzie odpowiedzialny za samodzielne regulowanie należności związanych z utrzymaniem lokalu.

Mieszkańcy z gospodarstw wieloosobowych nie będą objęci pomocą osłonową, jednak nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Kryterium dochodowe uprawniające ich do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej będzie od stycznia 2022 r. wynosiło 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Świadczenia w ramach programu osłonowego będą przyznawane na konkretny okres, wynikający z decyzji administracyjnej danego Ośrodka Pomocy Społecznego. Aby nadal pobierać zasiłek celowy, uprawnione do niego osoby będą musiały uaktualniać składane wnioski.

Źródło: um.warszawa.pl

Facebooktwitterredditpinterest