Ruszył przetarg na dokumentację dla pierwszego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej [MAPA]

Pod koniec grudnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła postępowania przetargowe na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej po zachodniej stronie stolicy.
Fot. GDDKiA. Drogowcy opracowali Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej.

– Rozpoczynamy kolejny etap prac przygotowawczych związanych z budową Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz połączenia Torunia i Bydgoszczy z Warszawą. Ogłaszamy przetarg na opracowanie możliwych wariantów przebiegu oraz dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinków A50 i S50 po zachodniej stronie Warszawy. Po realizacji ta trasa przejmie ruch tranzytowy oraz zapewni dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego – podkreślił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakres prac

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zlokalizowanych pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz S7 na południe od Warszawy. Drugim wymaganiem przetargu, dla każdego z zadań, jest przygotowanie materiałów i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). GDDKiA złoży je we właściwym organie w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego, które zakończy się wydaniem decyzji środowiskowej.

Harmonogram

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin składania ofert został wyznaczony na 26 stycznia 2022 r.
Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą (przy braku odwołań) to maj 2022 r.

S10 i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) opracowała Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 (odcinek Toruń – Warszawa) wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Zaproponowano cztery warianty korytarzy dla planowanej trasy, a efekty prac przedstawiono samorządom.

Warianty OAW to jedynie osie korytarzy wskazane podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po około 5 km szerokości, z dodatkowymi poszerzeniami w miejscach wymagających szerszych analiz. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości około 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP.

Wykonawca Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania DŚU dla części OAW między jej północnym połączeniem z S10 i południowym z S7 przeanalizuje obszar wskazany na mapie. Zaproponuje w nim możliwe warianty przebiegu drogi.

Ustalenie docelowego przebiegu inwestycji nastąpi w procedurze wydania DŚU przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnym etapie prac projektowych będzie podlegało uszczegółowieniom.
Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych.

S50 – odcinek od S10 do DK92

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim w powiatach płońskim, płockim i sochaczewskim. Obejmuje obszar gmin Naruszewo, Wyszogród, Młodzieszyn, Rybno i Sochaczew, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin. Początek odcinka założono na połączeniu z planowaną drogą ekspresową S10, wstępnie w rejonie Nacpolska, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu dróg ekspresowych S10 i S50. Koniec odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, wraz z węzłem z drogą krajową nr 92 i w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

S50/A50 – odcinek od DK92 do S7

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim na obszarze powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, grójeckiego i piaseczyńskiego. Obejmuje obszar gmin Sochaczew, miasto Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin, Wiskitki, Jaktorów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Mszczonów, Żabia Wola, Pniewy, Tarczyn oraz Grójec, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin. Początek odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Koniec odcinka założono na połączeniu z drogą ekspresową S7, wstępnie na odcinku Złotokłos – Grójec, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Facebooktwitterredditpinterest