Studia Licencjackie — Co Musisz Wiedzieć? [MAT. PARTNERA]

Dzisiejszy rynek pracy szczególnie ceni osoby posiadające wykształcenie wyższe. Tak więc decyzja o podjęciu studiów jest inwestycją w rozwój osobisty i podniesieniem szansy na zdobycie dobrze płatnego zatrudnienia. Osoby mające za sobą szkołę średnią i egzamin maturalny mogą ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie bądź inżynierskie. Sprawdź, z czym wiąże się podjęcie studiów I stopnia i co powinieneś wiedzieć, zanim zdecydujesz się na licencjat!
Fot. mat. partnera. Wybierając studia licencjackie w Warszawie, studenci mają oni do wyboru ponad 60 różnych placówek oświatowych.

Czym są studia i kto może na nie pójść?

“Studia” to dosyć szerokie pojęcie, które kryje pod sobą kilkuletni proces edukacyjny mający na celu przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu wybranego kierunku, umożliwiającej podjęcie pracy zawodowej w danej dziedzinie. W Polsce tok studiów podzielony jest na kilka stopni, a zwieńczeniem każdego z nich jest uzyskanie stosownego tytułu i dyplomu ukończenia.

Każdy kolejny stopień studiów może być podjęty dopiero po pozytywnym zakończeniu poprzedniego. Natomiast osoby po szkole średniej i zaliczonej maturze mogą podjąć studia jedynie I stopnia, czyli licencjackie lub inżynierskie (proces kształcenia w obu przypadkach jest bardzo podobny, a różnica tkwi w przedmiocie nauki, ponieważ studia inżynierskie dotyczą jedynie dziedzin technicznych), a także jednolite studia magisterskie.

Studia I stopnia trwają od 3 do 4 lat, a ich ukończenie daje absolwentowi wykształcenie wyższe. Ewentualne kontynuowanie kształcenia na studiach magisterskich lub podyplomowych podlega indywidualnej decyzji.

Rodzaje studiów w Polsce

 • Studia pierwszego stopnia: licencjackie i inżynierskie,
 • Studia drugiego stopnia: magisterskie,
 • Studia jednolite magisterskie: cykl studiów, który podejmuje się na równi z pierwszym stopniem, ale kończy uzyskaniem tytułu magistra,
 • Studia trzeciego stopnia: doktoranckie,
 • Studia podyplomowe: studia dodatkowe, po których ukończeniu nie otrzymuje się żadnego dodatkowego tytułu naukowego, jednak mają na celu podniesienie kwalifikacji i wiedzy.

Studia licencjackie — najczęściej zadawane pytania

Osoby świeżo po szkole średniej często nie posiadają zbyt szerokiej wiedzy na temat tego, jak wyglądają studia licencjackie i co wiąże się bezpośrednio z uzyskaniem tytułu licencjata.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na pytania często zadawane przez przyszłych studentów:

Co daje licencjat?

Praca w wielu zawodach wymaga od kandydatów posiadania wykształcenia wyższego. Jak już było to wspomniane wcześniej, studia licencjackie wpisują się w te ramy, mimo że są dopiero pierwszym etapem kształcenia wyższego.

Aby zyskać tytuł licencjata, student musi zaliczyć wszystkie przedmioty, a także pod okiem promotora napisać i obronić pracę licencjacką. Ma być ona dowodem na to, że studenci zgromadzili odpowiednią wiedzę, potrafią samodzielnie prowadzić badania naukowe i przedstawić wyniki w formie pisemnej.

Po obronie student otrzymuje dyplom licencjata poświadczający zdobyty tytuł i kwalifikacje. Pozwalają one na podjęcie pracy zawodowej lub kontynuację studiów.

Jaki jest czas trwania studiów licencjackich?

Czas trwania studiów licencjackich zależy od kierunku, na którym studiujesz. W Polsce jest to zazwyczaj 3 lata, czyli 6 semestrów, jednak czas może się wydłużyć w przypadku studiów zaocznych czy wymagających większej ilości praktyki.

Jakie są kierunki studiów licencjackich?

Na uczelniach wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, studenci mają do wyboru niemal setki różnych kierunków studiów. Do najpopularniejszych w poprzednich latach należały:

 • informatyka,
 • pielęgniarstwo,
 • zarządzanie,
 • psychologia,
 • ekonomia,
 • prawo,
 • finanse i rachunkowość,
 • fizjoterapia.

Istnieje jednak wiele, wiele innych ciekawych kierunków, gwarantujących zdobycie szerokich kwalifikacji i dobrze płatnego zawodu.

Jaki jest tryb i program studiów licencjackich?

W zależności od preferencji student może podjąć naukę na studiach pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym (dziennym, czyli od poniedziałku do piątku) lub niestacjonarnym (zaocznie, czyli weekendowo lub wieczorowo).

Program kształcenia obejmuje różne zajęcia, podczas których wykładowcy przekazują wiedzę z dziedzin oscylujących wokół głównego kierunku. Grafik studencki obejmuje zwykle:

 • Wykłady: to zajęcia, podczas których prowadzący przekazuje wiedzę teoretyczną,
 • Ćwiczenia: to zajęcia, podczas których studenci mogą ćwiczyć i rozwiązywać zadania związane z danym przedmiotem,
 • Laboratoria: to zajęcia, podczas których studenci wykonują doświadczenia i badają zjawiska za pomocą specjalistycznych urządzeń i metod,
 • Projekty: to zajęcia, podczas których studenci utrwalają zdobytą wiedzę i rozwijają kompetencje społeczne, pracując nad realizacją konkretnych zadań,
 • Seminaria: to zajęcia, podczas których studenci mogą dyskutować i analizować różne zagadnienia,
 • Konsultacje: to zajęcia, podczas których studenci mogą porozmawiać z prowadzącym i uzyskać indywidualną pomoc w kształceniu.

Większość kierunków przewiduje także trwające od kilku do nawet kilkunastu tygodni praktyki zawodowe, podczas których student może spróbować swoich sił bezpośrednio w pracy zawodowej oraz sprawdzić poziom wiedzy zgromadzonej na uczelni.

Czy licencjat jest konieczny, aby uzyskać tytuł magistra?

Aby uzyskać tytuł magistra, należy podjąć studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie. Podjęcie samych studiów magisterskich jest możliwe jedynie po ukończonym licencjacie.

Czy za licencjat się płaci?

Studia w trybie dziennym na uczelniach państwowych są bezpłatne. Natomiast tryb zaoczny na uczelniach państwowych i studia w większości placówek prywatnych są odpłatne. Ceny za semestr wahają się w przedziale od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych, w zależności od prestiżu szkoły czy popularności kierunku.

Czy warto podjąć studia licencjackie w stolicy?

Wielu przyszłych studentów preferuje podjęcie nauki w większych miastach, gdzie uczelnie są uznawane za bardziej prestiżowe. Wybierając studia licencjackie w Warszawie, mają oni do wyboru ponad 60 różnych placówek oświatowych, na których znajdą liczne kierunki humanistyczne, inżynieryjne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne czy społeczne. Uczelnie w Warszawie gwarantują wysoki poziom kształcenia i przekazywanie wiedzy przez najlepszych wykładowców i praktyków. Z pewnością dyplom licencjata uczelni w stolicy zrobi wrażenie na każdym potencjalnym pracodawcy. 

Facebooktwitterredditpinterest