Piastów będzie uzdrowiskiem?

Pod koniec 2023 roku w Piastowie zakończyły się prace wiertnicze nad wykonaniem otworu geotermalnego Piastów GT-1. Wstępnie zakładano, że otwór badawczy będzie miał głębokość około 1940 m. Szacowano, że temperatura nawierconej wody termalnej będzie mieścić się w zakresie od 43 do 47 stopni Celsjusza przy wydajności 100-150 msześc. na godzinę. Finalnie otwór został wywiercony do głębokości 2030 m.
Fot. Juuucy/pixabay.com. Udostępniona poprzez otwór Piastów GT-1 woda termalna będzie mogła być wykorzystywana do celów balneologicznych lub rekreacyjnych (np. baseny termalne).

Warstwa wodonośna jest wykształcona w postaci piaskowców pochodzących z okresu jury dolnej. Odkryta woda termalna na głębokości 2030 m ma temperaturę 51,5 stopni Celsjusza. Będzie można ją wydobywać w ilości 200 m sześc. na godzinę przy depresji 32 m.

– Wszystkie te parametry pozwalają stwierdzić, że już w tej chwili odnieśliśmy sukces – cieszą się władze Piastowa.

Obecnie udostępniona poprzez otwór Piastów GT-1 woda termalna będzie mogła być wykorzystywana do celów balneologicznych lub rekreacyjnych (np. baseny termalne). W tym celu do jej eksploatacji wystarczy tylko ten jeden otwór. Może się również okazać, że woda ta będzie miała właściwości lecznicze oraz będzie mogła stanowić podstawę różnego rodzaju zabiegów zdrowotnych (np. kąpiele, inhalacje, pijalnia wody, tężnie itp.). Obecnie władze miasta czekają na końcowe wyniki badań. Poszukują również inwestorów do wspólnego stworzenia obiektów, a być może całego obszaru usług rekreacyjno-uzdrowiskowych działających na bazie odkrytych złóż geotermalnych.

– Potwierdzone parametry udostępnionej za pomocą otworu geotermalnego Piastów GT-1 wody termalnej, predestynują ją również do wykorzystania w ciepłownictwie. Przy zastosowaniu pompy ciepła pozyskana energia geotermalna będzie mogła być wykorzystana do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Aby to jednak było możliwe konieczne jest wykonanie drugiego otworu Piastów GT-2, z wykorzystaniem którego schłodzona za pomocą pompy ciepła woda termalna będzie zatłaczana pod ziemię celem jej ponownego ogrzania – informują urzędnicy z piastowskiego magistratu.

Aby możliwa była eksploatacja zarówno do celów ciepłowniczych jak i balneologicznych czy rekreacyjnych, konieczne będzie uzyskanie koncesji na eksploatację wody termalnej, której udziela marszałek województwa mazowieckiego. – W celu jej uzyskania miasto Piastów przystąpiło już do sporządzenia załączników do wniosku koncesyjnego, którymi oprócz zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej są: projekt zagospodarowania złoża oraz decyzja środowiskowa – informuje ratusz.

Wykonany otwór badawczy Piastów GT-1 został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. To program z którego samorządy mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowalnych na wykonanie badawczego otworu geotermalnego. Wartość pozyskanej dotacji przez miasto na wykonanie otworu Piastów GT-1 wyniosła ponad 12, 7 mln zł netto.

Przypomnijmy, że dzięki ujęciom wody termalnej w położonym nieopodal Mszczonowie doskonale funkcjonuje kompleks basenów, atrakcja turystyczna Mazowsza skierowana do osób w każdym wieku (więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ).

Źródło: UM Piastów, ZM

Facebooktwitterredditpinterest