Szybciej z Izabelina i Starych Babic do Warszawy. Powstanie nowa trasa! [MAPA]

Władze Warszawy, Izabelina i Starych Babic podpisały porozumienie w sprawie budowy ciągu dróg od planowanego węzła na trasie S7. Realizacja inwestycji zapewni sprawniejszy wjazd do Warszawy od strony zachodniej i lepszy dojazd do Puszczy Kampinoskiej.
Fot. um.warszawa.pl. Porozumienie podpisali: prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, wójt Izabelina Dorota Zmarzlak i wójt Starych Babic Sławomir Sumka.

Planowany odcinek trasy ma 4,6 km i połączy planowany węzeł Janickiego (trasa ekspresowa S7) ze skrzyżowaniem ul. Jana Kazimierza i K. Szymanowskiego w Izabelinie.

Razem dla mieszkańców

– Współpraca między Warszawą i sąsiednimi gminami jest bardzo istotna, ponieważ razem tworzymy wspólny organizm. Realizujemy również wspólne rozwiązania infrastrukturalne dotyczące dróg czy wydłużania ścieżek rowerowych. Bardzo nam zależy, żeby tworzyć synergię między stolicą a otaczającymi ją gminami, jak i całym Mazowszem – mówił podczas podpisania porozumienia w sprawie budowy nowej trasy Rafał Trzaskowski. – Dzisiejsza uroczystość jest idealnym przykładem, jak można taką synergię tworzyć. Nowa, wspólna inwestycja pozwoli na to, żeby mieszkańcy Izabelina i Starych Babic mogli łatwiej włączyć się w trasę S7 i szybciej dotrzeć do Warszawy. Natomiast mieszkańcy stolicy zyskają wygodny dojazd do Puszczy Kampinoskiej – dodał prezydent Warszawy.

Co trzy gminy to nie jedna

Na pokrycie kosztów wykonania zadania trzy samorządy łącznie przewidziały kwotę 1,7 mln. zł. Izabelin i Stare Babice przeznaczą na ten cel po 500 tys. zł a Warszawa – 700 tys. zł. Ostateczna wartość umowy zostanie określona w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy.

Pora na projekt

Środki na pokrycie kosztu realizacji inwestycji są zabezpieczone są w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050. Dokumentacja ma powstać w okresie od 2024 do 2025 r. Jako jednostkę odpowiedzialną za realizację porozumienia strony wskazały Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Z Izabelina przez Stere Babice na Bielany

Przyszła droga będzie miała swój początek od skrzyżowania z ul. Szymanowskiego/Jana Kazimierza na terenie gminy Izabelin i będzie przebiegać przez obszar gminy Stare Babice przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. Dalej poprowadzi przez sołectwo Mościska i będzie łączyć się z planowaną po stronie Warszawy projektowaną ul. Nowojanickiego na Bielanach.

Przetarg

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę koncepcji. Będzie on miał za zadanie opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu trasy i zagospodarowania pasa drogowego. Celem tych prac będzie między innymi wskazanie, w jakim kierunku prowadzić ruch autobusowy, rowerowy. Przesądzi to o docelowym kształcie nowej drogi.

Źródło: um.warszawa.pl

Facebooktwitterredditpinterest