Ksiądz zatrzymany przez CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali księdza jednej z warszawskich parafii. Sprawa dotyczy oszustw podatkowych oraz przywłaszczenia pieniędzy pochodzących z darowizn.
Fot. cba.gov.pl. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu księdza na trzy miesiące.

Funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) w Rzeszowie prowadzą postępowanie przygotowawcze, dotyczące podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych w latach 2019-2023. Postępowanie dotyczy również przywłaszczenia powierzonych pieniędzy znacznej wartości nie mniejszej niż 200 tys. zł, które pochodziły z darowizn na cele kultu religijnego.

Jak informują przedstawiciele CBA, śledztwo obejmuje także wątek przyjmowania i przekazywania w latach 2019-2023 środków płatniczych, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego tj. podawania nieprawdy w składanych zeznaniach podatkowych.

Księdza jednej z warszawskich parafii funkcjonariusze delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie zatrzymali we wtorek, 16 kwietnia. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że duchowny potwierdzał przekazanie fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Darczyńcy, w związku z rzekomym przekazaniem darowizn, składając deklaracje podatkowe pomniejszali należny podatek dochodowy o kwotę darowizny. Z ustaleń prowadzonego śledztwa wynika, że szkoda Skarbu Państwa, spowodowana przestępczą działalnością duchownego w latach 2019-2023, mogła wynieść ponad 5 mln zł.

Funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację, a zatrzymany ksiądz został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Prokurator nadzorujący sprawę skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. Sąd uwzględnił wniosek i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu księdza na okres trzech miesięcy. Prokurator postawił również zarzuty karne skarbowe 17 osobom, które pomniejszały należny podatek dochodowy o kwoty fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego. Wobec 14 osób śledczy zastosowali dozór policyjny.

Jak informuje CBA, to pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, a niewykluczone są kolejne.

Źródło: Centralne Biuro Antykorupcyjne

Facebooktwitterredditpinterest