Teksty autora: Mariusz Kunicki

W Grodzisku powstanie niezwykły park! [FOTO]

W gminie Grodzisk Mazowiecki, a dokładnie w miejscowości Adamowizna, powstanie nowy teren rekreacyjny. Znajdą się tu hamaki, kładki, podesty i niesamowita ścieżka między drzewami.
Fot. UM Grodzisk Mazowiecki. Główną atrakcją ma być drewniana ścieżka w koronach drzew zakończona podestem wypoczynkowym.

– Założeniem koncepcji jest udostępnienie obszaru parku użytkownikom, aby mogli w łatwiejszy sposób obcować z otaczającą naturą, jednocześnie w nią zbytnio nie ingerując – poinformowali urzędnicy z grodziskiego magistratu.

Według wstępnych założeń znajdą się tu ścieżki o różnej nawierzchni, kładki, podesty widokowe, mostki, a także obiekty małej architektury jak: ławki, kosze na odpady, hamaki, stoły oraz stojaki rowerowe. Dyskretne oświetlenie nie będzie ingerowało w funkcjonowanie przyrody, a jednocześnie ma przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa użytkowników i stanowić formę ochrony parku przed wandalami.

Na teren będą prowadzić dwa mostki – od strony dworku Adama Chełmońskiego. Jeden z nich będzie przeznaczony tylko dla ruchu pieszego, drugi zostanie dostosowany do przejazdu pojazdów do 3,5 t.

Głównym punktem wartym odwiedzenia ma być drewniana ścieżka w koronach drzew zakończona podestem wypoczynkowym wyniesionym na wysokość około 3,5 m ponad teren.

Projekt naturalnych ścieżek obejmuje malownicze trasy zróżnicowane pod względem trudności, z myślą o różnych grupach wiekowych i umiejętnościach.

Założenia zagospodarowania:

– drewniane pomosty – umożliwią łatwe pokonywanie przeszkód oraz przemieszczanie się po podmokłych terenach. Będą dostosowane do potrzeb osób na wózkach. Nad suchymi rzeczkami wykonane zostaną małe mostki

– hamaki – rozmieszczone nieopodal niskich pomostów zapewnią miejsce do odpoczynku i kontakt z naturą

– paliki do przeskakiwania – jako element zabawy i aktywności fizycznej

– tablice informacyjne o tematyce przyrodniczej np. nt. występujących gatunków drzew i zwierząt, usytuowane wzdłuż pomostów i ścieżek

– pozostawione stare drzewa po wycince – martwe drzewo stanowi naturalne schronienie i źródło pożywienia dla różnych organizmów, wspierając różnorodność biologiczną. Las zachowuje naturalny charakter, co wpływa pozytywnie na rekreacyjne korzystanie oraz estetykę otoczenia

– elementy zabawowe dla dzieci – zlokalizowane w bardziej dostępnych miejscach zostaną domki do obserwacji fauny i flory, gdzieniegdzie pojawią się rzeźby z drewna imitujące grzyby, szyszki

– tunele z wikliny – w nawiązaniu do terenu wokół dworku, sugeruje się wprowadzenie większej liczby elementów z wikliny np. labirynty, gniazda

– wystawy sztuki w terenie – taki rodzaj obcowania ze sztuką umożliwi unikalne doświadczenie, łącząc ją z pięknem przyrody i tworząc inspirujące otoczenie dla zwiedzających. Wystawa w takim miejscu, może przyciągać nowych widzów i stwarzać zainteresowanie sztuką wśród osób, które zwykle nie odwiedzają tradycyjnych galerii

– pieńki – wykonane z drewna pozyskanego z lokalnych wycinek, umożliwiające zabawę

– stoły – w dwóch oświetlonych miejscach na terenie mają powstać stoły wieloosobowe, które umożliwią organizację pikniku, warsztatów, czy innych wydarzeń.

Źródło: UM Grodzisk Mazowiecki