Powiat Pruszkowski

Mieszkańcu! Złóż wniosek o bon energetyczny

Od 1 sierpnia można składać wnioski o przyznanie bonu energetycznego. Aby skorzystać z tego świadczenia w Pruszkowie, należy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Helenowskiej.
Fot. jarmoluk/pixabay.com. Wnioski będzie można składać osobiście, listownie lub elektronicznie.

7 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bonie energetycznym. Dzięki temu, osoby, które mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię otrzymają świadczenie pieniężne.

Bon energetyczny będzie przysługiwać za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły:

2500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym

1700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Chodzi tu o tzw. dochód netto, np. w przypadku dochodów z pracy opodatkowanych wg skali podatkowej PIT, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek, składki oraz po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pieniądze z bonu energetycznego będą przysługiwać także osobom, które przekraczają kryterium dochodowe. Stosowana w tym przypadku będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. Poniżej tej kwoty bon nie będzie wypłacany.

Ustawa przewiduje zróżnicowanie stawki bonu energetycznego w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i dokonuje podziału na cztery grupy gospodarstw:

dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 300 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 400 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 500 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 600 zł.

Dla gospodarstw domowych korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną (np. pompa ciepła) i wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB, wsparcie zostało zwiększone o 100 proc. W tym przypadku obowiązują podwyższone stawki bonu energetycznego:

dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 600 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób – 800 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób – 1000 zł;

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób – 1200 zł.

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego jest dostępny TUTAJ. Dokumenty będą także dostępne w formie papierowej w siedzibie ośrodka.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można złożyć osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS w Pruszkowie, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres MOPS albo złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, czy też platformy mObywatel – w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpoznania. Na rozpatrzenie prawidłowo złożonego wniosku ośrodek będzie miał 60 dni.

Źródło: UM Pruszków

Więcej z obszaru: Powiat Pruszkowski