Tagi: administracja

Centrum administracyjne za 22 mln zł [WIZUALIZACJE]

W Błoniu powstanie Centrum Administracji i Usług Publicznych. Umowa na budowę obiektu została podpisana 22 października.
Fot. UM Błonie. Przetarg na budowę centrum wygrała firma Zab-Bud.

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejących komórek, przebudowę i nadbudowę kamienicy przy ul. Sienkiewicza 4, budowę nowego obiektu na działce między ratuszem a kamienicą oraz zagospodarowanie terenu. Prace będą przebiegać pod nadzorem konserwatora zabytków, a przed ich rozpoczęciem zostaną wykonane badania archeologiczne.

Wykonawcą inwestycji będzie firma ZAB-BUD, w imieniu której 22 października umowę podpisał prezes Andrzej Zaboklicki. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. W wyniku podjętych negocjacji wykonawca obniżył pierwotną ofertę o kwotę 2 mln zł, co pozwoliło zapewnić środki w budżecie gminy. Na ostatniej sesji Rada Miejska w Błoniu wyraziła zgodę na sfinansowanie inwestycji. Wartość umowy to 22,5 mln złotych, a zakładany termin realizacji zadania – 24 miesiące.

Jak informują urzędnicy z błońskiego magistratu, nowa siedziba pozwoli zebrać w jednym miejscu wszystkie wydziały urzędu miejskiego tak, aby mieszkańcy nie musieli krążyć między budynkami załatwiając jedną sprawę. Do nowego lokum zostaną przeniesieni m.in. wszyscy pracownicy z urzędu przy ul. Nowakowskiego 10 i Nowakowskiego 2/4 (Wydział Oświaty). Budynek przy ul. Nowakowskiego 10 po odpowiednim remoncie i adaptacji zostanie przeznaczony na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych. Z kolei dotychczasowa siedziba ZUK przy ul. Poniatowskiego 12b, zostanie przeznaczony pod powiększenie Przedszkola nr 3.

– W ten sposób zostaną rozwiązane zarówno problemy lokalowe administracji, usług komunalnych jak i oświaty – zapewniają władze Błonia.

Źródło: UM Błonie

Opłakane skutki ewentualnego podziału Mazowsza. „Cel czysto polityczny”

Urzędnicy wojewódzcy przedstawili negatywne skutki ewentualnego podziału Mazowsza. >>

Piastów z supernowoczesnym city? Jest na to szansa!

Władze Piastowa chcą pozyskać dofinansowanie, dzięki któremu będzie możliwy rozwój miasta. >>