Tagi: autobusy elektryczne

Kolejne miliony dla Grodziska Mazowieckiego. Powstanie nowe rondo, stacje i ścieżki rowerowe, będą elektryczne autobusy

W poniedziałek, 15 października w urzędzie marszałkowskim została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację kolejnego już projektu partnerskiego, tym razem związanego z rozwojem elektromobilnosci i niskoemisyjnego transportu w mieście.
Fot. grodzisk.pl. Dzięki dotacji w mieście zostaną zrealizowane nowe inwestycje.

Pozyskane dofinansowanie przypadające dla Grodziska Mazowieckiego wynosi ponad 10 mln zł. W ramach projektu przewidziano zakup dwóch fabrycznie nowych, w pełni elektrycznych, niskopodłogowych autobusów. Pojazdy będą posiadać system wolnego oraz szybkiego ładowania akumulatorów. Będą również wyposażone w system dynamicznej informacji pasażerskiej. W ramach projektu urządzona zostanie też zajezdnia autobusowa z punktem ładowania elektrycznego autobusów (na terenie oczyszczalni miejskiej) oraz stacja szybkiego ładowania (pantograf ) przy ul. Towarowej (róg ul. Traugutta) wraz z zatoką dla autobusów elektrycznych. Zmodernizowane i oznakowane zostaną również przystanki autobusowe.

Projekt przewiduje także budowę nowego ronda na skrzyżowaniu ul. 3 Maja z ul. Teligi, które zostanie wybudowane wraz z chodnikami, zjazdami do posesji oraz zagospodarowaniem zielenią. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie ul. Nadarzyńskiej i ul. Warszawskiej (w ramach przebudowy wykonane zostaną także ścieżki rowerowe, ciągi pieszych, oraz zjazdy do posesji).

W projekcie przewidziano także budowę kolejnych trzech nowych stacji rowerowych wraz z odcinkami ścieżek rowerowych. Znajdą się one m.in. przy ul. Teligi, Okrężnej, oraz przy ul. Osowieckiej w Adamowiźnie. Ta ostatnia wraz z nowoprojektowanym ciągiem pieszo-rowerowym łączącym stację z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu ul. Niedźwiedziej. Każda wybudowana stacja rowerowa będzie wchodzić w skład systemu Grodziskich Stacji Rowerowych (GSR) i zostanie wyposażona w 12 stojaków na rowery. Zakupione zostanie również dodatkowo 30 rowerów (po 10 na każdą stację, w tym trzy rowerki dla dzieci).

W ramach projektu przewidziano też modernizację istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul Warszawskiej i ul. Nadarzyńskiej, oraz na ul. Nadarzyńskiej i ul. Piaskowej. Dodatkowo zaplanowano budowę nowej sygnalizacji świetlnej na ul Teligi, która zostanie przystosowana do wdrożenia inteligentnego systemu transportowego. W ramach projektu Grodzisk Mazowiecki otrzyma także zwrot niemal 2,5 mln zł poniesionych kosztów w ubiegłych latach na budowę połączenia drogowego – od ul. Chełmońskiego do ul. Dalekiej wraz z mostem na rzece Mrownej, oraz budową odcinka ul. Dalekiej w Grodzisku Mazowieckim.

Źródło: grodzisk.pl