Tagi: autostrada A2 na wschód

Będą budować drugi odcinek autostrady A2 na wschód! [MAPA]

Drogowcy otworzyli oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę drugiego z trzech odcinków autostrady A2 pomiędzy węzłem Kałuszyn (Ryczołek), stanowiącym koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego, a początkiem obwodnicy Siedlec. Chodzi o prawie 13-kilometrowy fragment od węzła Groszki do węzła Gręzów.
Fot. Budowa kolejnego fragmentu autostrady pochłonie około 540 mln zł.

Obecnie w budowie są dwa odcinki od węzła Lubelska do obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Trwają prace projektowe związane z pozostałymi dwoma odcinkami od Siedlec przez Białą Podlaską aż do granicy państwa (Kukuryki). Najniższą ofertę na kwotę 530 816 290,75 zł złożyła firma Stecol Corporation z Chin. Natomiast budżet inwestora wynosi nieco ponad 540 mln zł. Swoje oferty dotyczące realizacji zadania złożyło w sumie siedem firm m.in.: Budimex Warszawa, Mostostal Warszawa, Strabag Pruszków i inni.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy – 30 proc., termin realizacji kontraktu – 10 proc., cena – 60 proc.

Na realizację zadania wykonawca będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od daty rozpoczęcia). Zadaniem zwycięskiej firmy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 13 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak informują drogowcy, dla zwiększenia konkurencyjności dają oni potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli firmy same mogą zdecydować czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

autostrada-a2-wschod

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad