Tagi: bezrobotni

Profilują bezrobotnych

Od maja ubiegłego trwa przyznawanie osobom bezrobotnym przyznawanie tzw. profili pomocy. Zdaniem szukających zatrudnienia, to zupełnie niepotrzebna procedura biurokratyczna.
Fot. Nie wszystkie osoby szukające zatrudnienia są zadowolone z przyznanego im profilu pomocy.

Na przyznanie określonego profilu wszystkim zarejestrowanym bezrobotnym powiatowe urzędy pracy miały czas od maja do końca ubiegłego roku. Ma to związek z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy. Profile pomocy są też przyznawane na bieżąco wszystkim osobom nowo zarejestrowanym.

Czemu ma to służyć? – Chyba tylko temu, żeby urzędnicy mieli, co robić – denerwuje się pani Anna z Leszna, bezrobotna od ośmiu miesięcy. Z tą opinią nie do końca zgadza się Iwona Bartosik, pośrednik pracy z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu. – Moim zdaniem jest to dobra metoda, ponieważ każdą osobę można zdiagnozować i zastosować dla niej określoną formę pomocy – mówi. >>