Tagi: Biskupice

Brwinów i Błonie połączy ścieżka rowerowa

Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński oraz dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Ostrowski podpisali porozumienie dotyczące współpracy przy budowie ścieżki rowerowej prowadzącej z Biskupic do Czubina. Niestety, inwestycja nie zostanie szybko zrealizowana.
Fot. taniadimas/pixabay.com. Nowa ścieżka rowerowa ma poprawić bezpieczeństwo na ruchliwej drodze wojewódzkiej.

Ścieżka rowerowa przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 720 znacznie zwiększy bezpieczeństwo. Aby przyspieszyć jej powstanie, burmistrz Arkadiusz Kosiński podjął rozmowy z zarządem województwa mazowieckiego oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. – Porozumienie podpisane przez dyrektora MZDW Zbigniewa Ostrowskiego, w obecności wicemarszałka Rafała Rajkowskiego, jest kolejnym przykładem dobrej współpracy – informują urzędnicy z brwinowskiego ratusza. Gmina zobowiązała się do przygotowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej oraz chodnika w pasie drogi wojewódzkiej 720, na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w Biskupicach do Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. – Projektowana ścieżka rowerowa połączy się z istniejącą drogą dla rowerów od DPS w Czubinie do granicy z gminą Błonie w Rokitnie. Dość wspomnieć, że nasi sąsiedzi planują wybudowanie ścieżki rowerowej od granicy z naszą gminą poprzez Rokitno do samego Błonia. W efekcie obydwu inwestycji powstanie ścieżka rowerowa łącząca Brwinów i Błonie – mówi burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Dokumentacja obejmie m.in. projekt budowy drogi rowerowej oraz chodnika, wzmocnienie konstrukcji drogi, poprawę odwodnienia pasa drogowego, przebudowę zjazdów. Konieczne będzie też ewentualne pozyskanie gruntów do realizacji inwestycji. – Przygotowanie dokumentacji projektowej potrwa zapewne około dwóch lat, z uwagi na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej oraz decyzji pozwolenia wodnoprawnego, a także konieczność poszerzenia pasa drogowego DW nr 720 w procedurze wywłaszczenia kilkudziesięciu działek. Niestety, to wymagane prawem procedury, których nie przeskoczymy, ani nie ominiemy – dodaje burmistrz Kosiński.

Jest to już kolejne porozumienie, na mocy którego gmina opracuje dokumentację projektową, a MZDW dzięki temu będzie mogło szybciej podjąć dalsze działania. Gmina Brwinów przygotuje też dokumentację dwóch innych ważnych inwestycji – przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Obwodnica z ul. Kępińską w Brwinowie oraz budowy łącznika w rejonie węzła A2 Pruszków.